Klasien Horstman (1959) studeerde wijsgerige en historische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij afstudeerde op de opkomst van de pragmatische taalfilosofie (1880-1920). 
 
Ze werkte vervolgens als universitair docent en hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift (1996) stond de interactie tussen preventieve medische technologieën en verzekeringsarrangementen in de 19de en 20ste eeuw centraal.
 
Van 2001 tot 2009 bekleedde zij de Socratesleerstoel als hoogleraar Filosofie en Ethiek van Bio-engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zij zich bezighield met ethische en maatschappelijke gevolgen van genetische en biomedische technologieën. 
 
Sinds 2009 is ze als hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit Maastricht. 

Klasien-H-lbreed