Klasien Horstman (1959) studeerde wijsgerige en historische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij afstudeerde op de opkomst van de pragmatische taalfilosofie (1880-1920). 
 
Ze werkte vervolgens als universitair docent en hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift (1996) stond de interactie tussen preventieve medische technologieën en verzekeringsarrangementen in de 19de en 20ste eeuw centraal.
 

Van 2001 tot 2009 bekleedde zij de Socratesleerstoel als hoogleraar Filosofie en Ethiek van Bio-engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zij zich bezighield met ethische en maatschappelijke gevolgen van genetische en biomedische technologieën.Sinds 2009 is ze als hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit Maastricht.

Vanaf 2015 leidt ze de onderzoeksgroep Inequity, Participation and Globalisation, een van de zes onderzoekslijnen van de research school CAPHRI in de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences. In dit onderzoeksprogramma werken vele disciplines: filosofie en sociologie, antropologie, global health, wetenschaps- en techniek studies, gezondheidswetenschappen, sociale epidemiologie, arbeidsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, medische microbiologie.  Hoe verschillend ook, ze delen interesse in het publieke, maatschappelijke karakter van gezondheid en de gezondheidszorg.

Ze is directeur van het Participatory Public Health Centre Maastricht-Tomsk  en lid van de  Internationale Advies Raad van Siberian State Medical University.  Ze is coordinator van het interdisciplinaire Erasmus+ programma Bridging Innovations, Health and Society .

Klasien-H-lbreed

Klasien Horstman (1959) was trained as a philosophical and historical sociologist at the University of Groningen, the Netherlands. Her master’s thesis dealt with the socio-historical context of the rise of the pragmatist philosophy of language. 
 
Her PhD, at Maastricht University, addressed the growing role of predictive and preventive medical expertise and technology in life insurance. Her work since has focused on preventive health technologies.
 

To understand the sciences and cultures of prevention, she works at the interface of philosophy, sociology, and science and technology studies. Between 2001 and 2009 she was an associate professor in Maastricht as well as Socrates Professor in Philosophy and Ethics of Bioengineering at Eindhoven University of Technology. During these years she worked on a number of projects focusing on the ethical and societal consequences of genetic and biomedical technologies. Since 2009 she has been professor of Philosophy of Public Health at Maastricht University.

Since 2015 she is leading the researchline Inequity, Particiaption, Globalisation, one of the 6 researchlines of the Care and Public Health Research Institute CAPHRI, in the Faculty Health, Medicine and Life Sciences.  This is a highly interdisciplinary research program. Disciplines like  philosophy, sociology, anthropology, global health, science and technology studies, health sciences, social epidemiology, occupational health, youth health, infectious diseases prevention, medical icrobiology collaborate with respect to a shared interest in the public and societal dimension of health  and health care.

She is director of the Participatory Public Health Centre Maastricht-Tomsk and member of the International Advisory Board of Siberian State Medical University. She is coordinator of the interdisciplinary Erasmus+ program  Bridging Innovations, Health and Society (2015-2018).