Klasien Horstman (1959) studeerde wijsgerige en historische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij afstudeerde op de opkomst van de pragmatische taalfilosofie (1880-1920). 
 
Ze werkte vervolgens als universitair docent en hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift (1996) stond de interactie tussen preventieve medische technologieën en verzekeringsarrangementen in de 19de en 20ste eeuw centraal.
 

Van 2001 tot 2009 bekleedde zij de Socratesleerstoel als hoogleraar Filosofie en Ethiek van Bio-engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zij zich bezighield met ethische en maatschappelijke gevolgen van genetische en biomedische technologieën.Sinds 2009 is ze als hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit Maastricht.

Vanaf 2015 leidt ze de onderzoeksgroep Inequity, Participation and Globalisation, een van de zes onderzoekslijnen van de research school CAPHRI in de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences. In dit onderzoeksprogramma werken vele disciplines: filosofie en sociologie, antropologie, global health, wetenschaps- en techniek studies, gezondheidswetenschappen, sociale epidemiologie, arbeidsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, medische microbiologie.  Hoe verschillend ook, ze delen interesse in het publieke, maatschappelijke karakter van gezondheid en de gezondheidszorg.

Ze is directeur van het Participatory Public Health Centre Maastricht-Tomsk  en lid van de  Internationale Advies Raad van Siberian State Medical University.  Ze is coordinator van het interdisciplinaire Erasmus+ programma Bridging Innovations, Health and Society .

Klasien-H-lbreed