• Van sturen naar leren

  Met de auteurs van Worstelen met gezond leven hebben we vooral gesproken over de vraag: hoe moet het dan wel in de gezondheidsbevordering? Want als je op indringende wijze laat zien hoe het niet moet, hoe de bestaande praktijk vanuit het heersende paradigma niet werkt, dan krijg je al snel het verzoek en misschien ook het verwijt dat je met een alternatief moet komen. Dat alternatief hebben Klasien Horstman en Rob Houtepen ook, maar voordat we het daarover hebben, willen we weten hoe hun boek is ontvangen. 

  [In: Een nuchtere kijk op gezond gedrag.Vier thema’s voor gezondheidsbevordering, Sjoerd Kooiker (SCP) & Koos van der Velden (RU Nijmegen), Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2007]

 • ‘Groepsbescherming’ en ‘solidariteit’ in de vaccinatiepraktijk

  Een bevreemdende observatie. In zijn werk Zorg en De Staat heeft De Swaan laten zien hoe in de 19e eeuw een start werd gemaakt met de collectivisering van de infectieziektebestrijding, als een uitdrukking van besef van toenemende interdependenties tussen mensen1. Met het groeiende sociale verkeer tussen arm en rijk konden de rijken zich niet meer veilig wanen in hun eigen wijken van de stad: iedereen kon getroffen worden door een epidemie, en door preventie – riolering, waterleiding, hygiëne en vaccinatie – zorgde men niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen.
 • Liefde voor leven in het wild - gastblog Alles is Gezondheid, 2 sept 2014

  aig"Wat ik dacht van ‘nuchter omgaan met gezondheid’, zo was de vraag in een debat in Utrecht in het kader van Alles is Gezondheid…. Over het antwoord hoefde ik niet lang na te denken.

  Alles mag gezondheid zijn, maar voor alles gaat gezondheid over mensen van vlees en bloed, die ergens zijn opgegroeid, smaak, gewoonten, affiniteiten en capaciteiten hebben ontwikkeld, en er het beste van proberen te maken. Met andere woorden, nuchter of verstandig betekent voor mij dat het leven voor de leer gaat.

  In gezondheidsland kom ik veel mensen tegen die dat anders zien. Zij vinden dat een nuchtere omgang met gezondheid impliceert dat wetenschappelijke kennis over voeding, bewegen en alcohol - modellen, theorieën en feiten vertaald in standaarden, hapklare adviezen en logo’s - richting moet geven aan het dagelijks leven. Zij presenteren de taal van het laboratorium als nuchter en ze vinden dat leven in het wild door die taal getemd moet worden. Calorietabellen moeten smaak en verlangens disciplineren. Zo bezien levert een nuchtere omgang met gezondheid vooral een verschraald leven op. En daarbij wordt steeds maar over het hoofd gezien dat de tabellen en standaarden bij voortduring veranderen, want dat is inherent aan goed laboratoriumwerk.

  Een pleidooi voor ‘een nuchtere omgang’ met gezondheid is echter om ook andere redenen venijnig."  Lees het vervolg op allesisgezondheid.nl

 • M200 op TV Maastricht

  Wethouder Jack Gerarts en het M200-team waren op 22 september te zien in het nieuws van RTV Maastricht. 

 • M200-verslag aangeboden aan gemeenteraad

  Op dinsdag 10 februari vond er overleg plaats tussen een aantal burgers van de M200 en de gemeenteraad. Belangrijkste onderwerpen waren de resultaten van de burgertop en de loting als een manier om een gevarieerde groep burgers aan het woord te laten over een onderwerp dat leeft in de stad.

  Speciale aandacht was er voor de 81-jarige meneer Kleuters, die aan de top had meegedaan en vertelde over zijn ervaring.

  Vanuit de woordvoerders van de fracties kwamen veel positieve reacties op deze burgertop. De fracties namen verder de "M200-glossy" in ontvangst, het verslag van de eerste burgertop in november. We zien uit naar een tweede gesprek over deze top en over democratische vernieuwing.

  Het boekje is ook hier te downloaden.

  Glossy200

 • Maastrichtse burgers in gesprek met Job Cohen

  De nieuwe democratie: van stemmen naar spreken? Onder die titel organiseerden de M200 en debatcentrum Sphinx op 4 juni een gesprek met Job Cohen en Maastrichtse burgers." De discussie werd in goede banen geleid door Simone van Trier.

  "Volgens velen lijdt onze democratie aan vermoeidheid. We gaan minder naar de stembus, en klagen over 'de politiek'. Er zijn veel initiatieven om de participatie van burgers - alle burgers - te stimuleren, maar dat levert soms eerder een 'diploma-democratie' op dan een participatiesamenleving: vooral hoog opgeleide mensen doen van zich spreken. Hoe kan er een 'nieuwe democratie' ontstaan waarin iedereen meespreekt?

 • Met 'Bianca' naar meer inzicht en sociale veerkracht

  BiancaDe publieke gezondheidszorg worstelt met de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare groepen’, mensen die laag zijn opgeleid, onze taal niet goed spreken en onze culturele idealen over gezondheid niet meteen delen.  Hoe om te gaan met ‘moeilijk bereikbare groepen’?  Daarvoor hebben we de Bianca Methode ontwikkeld. De naam is ontleend aan een mixed mediaproject in Maastricht, waarin alledaagse bronnen van stress en onzekerheid het uitgangspunt zijn voor korte filmpjes die samen een miniserie vormen. 

 • Mobiliseer de dikkerds, de rokers en de drinkers

  De Volkskrant, 10/07/2010  |  De publieke gezondheidszorg is het domein van de professionals geworden. Zij pretenderen te weten wat goed en slecht is voor de mens....
   
  De publieke gezondheidszorg luidt de noodklok. Hoewel ze op veel historische successen kan bogen – bestrijding van epidemieën, bescherming tegen gevaarlijke stoffen en hygiëne – en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de toename van de levensverwachting, verkeert ze nu in crisis. De ambities van de publieke gezondheidzorg zijn verschoven van ziektepreventie naar gezondheidsbevordering. Maar hoewel burgers gezondheid erg belangrijk vinden, nemen ze de gezondheidsadviezen van de experts over een gezonde leefstijl maar matig ter harte.
 • Onderzoeksrapport Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties

  FragielvertrouwenEind 2012 heeft de kerngroep-Mariaberg, bestaande uit gemeente Maastricht, de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt, en het Buurtplatform Mariaberg de opdracht gegeven onderzoek te doen naar veiligheidsbeleving in de wijk Mariaberg. Uit buurtpeilingen blijkt dat mensen uit de wijk Mariaberg al jaren systematisch meer onveiligheidsgevoelens rapporteren dan gemiddeld in Maastricht (Gemeente Maastricht, 2009; 2011).

 • Ongezond leven is geen eigen schuld, dikke bult

  [Trouw, 04 09 2007] Een ongezonde leefstijl is vaak geen eigen keuze. Reken mensen er niet zo snel op af.

  We weten steeds meer over genetica, en over genetische aanleg voor bepaalden ziekten. Terecht is er onlangs weer gewaarschuwd voor de schaduwzijde van die toenemende kennis. Een burgerpanel, onder leiding van Felix Rottenberg, wees in een rapport op het gevaar van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verhoogde kans op een erfelijke ziekte. Mensen met de ziekte van Huntingon, bijvoorbeeld, kunnen zich laten testen, maar daardoor ook in moeilijkheden komen bij het sluiten van een levensverzekering.
 • Tafel van 12 kan veiligheidsgevoel van wijkbewoners vergroten

  In delen van Maastrichtse wijken grijpen gevoelens van veiligheid en onveiligheid in de privésfeer en in sociale netwerken in elkaar. Zo zijn de buren die men vreest soms de buren die helpen of beschermen als de nood hoog is. Sjoerd Cratsborn, Mare Knibbe en Klasien Horstman, pleiten voor een duurzaam veiligheidsbeleid om de veiligheidsbeleving te verbeteren. De Tafel van 12 kan daarbij helpen.

  In Secondant, online platformvoor veiligheidsprofessionals, 1 mei 2015

  logo platform

 • Vervolg op Burgerpanel M200

  M200vervolgSneeuw en gladde wegen trotserend, kwam een deel van het burgerpanel vanochtend in 6211Kunstkwartier bijeen om de laatste hand te leggen aan het boekje over de M200 burgertop.

  Ook voorbereidingen getroffen voor een gesprek over de Burgertop met de gemeenteraad. En het idee besproken om de M200 als een platform voor democratische vernieuwing te organiseren.

  Een vruchtbare ochtend!