• De biotechnologie zal ook de liefde veranderen

  Wat betekenen de stormachtige ontwikkelingen op biotechnologisch gebied voor vrouwen? Die vraag onderzochten de hoogleraren Marli Huijer en Klasien Horstman voor hun net verschenen boek Factor XX.Vrouwen, eicellen en genen. 'Vrouwen moeten ervoor waken hun lichaam vanwege economische belangen op te offeren. 'Prenatale test voor alle zwangeren', koppen meerdere kranten op de dag van het interview. Een belofte die pas waarheid zal worden als het ministerie van Volksgezondheid dit advies van de Gezondheidsraad opvolgt.

  [Opzij, 2004 07 01, Anke Manschot]

 • De rol van evidence, politiek en geschiedenis bij de constructie van ‘verzekerbaarheid’

  Terwijl de 20e eeuwse gezondheidszorg primair gericht was op genezing, zal in de 21e eeuw preventie veel belangrijker worden. Diverse auteurs hebben gewezen op de ontwikkeling van een cultuur van maakbaarheid en ‘pech moet weg’ die zich voltrekt in veel domeinen van de samenleving. Hoewel een illusie, is er een groot verlangen naar een risicoloze en absoluut veilige samenleving (1).

  gepubliceerd ZN Dossiers 3 (juli 2011), Zorgverzekeraars Nelderland

 • DNA test - School TV Beeldbank

  ”Genetica is vooral een heel onzekere onderneming. In veel opzichten. We weten niet zo goed wat het ons brengt. We moeten nog uitvinden wat het betekent voor individuele mensen, om genetische testen te doen voor allerlei ziektes of risico’s, om te leven met dat soort uitslagen.

  Ik denk dat mensen heel veel die onzekerheid wel aankunnen, ik ben daar helemaal niet pessimistisch over. Ik vind ook niet dat we ons heel bezorgd moeten maken over dat mensen vreselijk veel problemen zouden krijgen door al deze onzekerheid. Maar we moeten ook niet doen dat de genetische revolutie, de genetische technologie, onze gezondheidsproblemen op lossen, want dat is zeker niet het geval.” 
 • Mobiliseer de dikkerds, de rokers en de drinkers

  De Volkskrant, 10/07/2010  |  De publieke gezondheidszorg is het domein van de professionals geworden. Zij pretenderen te weten wat goed en slecht is voor de mens....
   
  De publieke gezondheidszorg luidt de noodklok. Hoewel ze op veel historische successen kan bogen – bestrijding van epidemieën, bescherming tegen gevaarlijke stoffen en hygiëne – en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de toename van de levensverwachting, verkeert ze nu in crisis. De ambities van de publieke gezondheidzorg zijn verschoven van ziektepreventie naar gezondheidsbevordering. Maar hoewel burgers gezondheid erg belangrijk vinden, nemen ze de gezondheidsadviezen van de experts over een gezonde leefstijl maar matig ter harte.
 • Ongezond leven is geen eigen schuld, dikke bult

  [Trouw, 04 09 2007] Een ongezonde leefstijl is vaak geen eigen keuze. Reken mensen er niet zo snel op af.

  We weten steeds meer over genetica, en over genetische aanleg voor bepaalden ziekten. Terecht is er onlangs weer gewaarschuwd voor de schaduwzijde van die toenemende kennis. Een burgerpanel, onder leiding van Felix Rottenberg, wees in een rapport op het gevaar van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verhoogde kans op een erfelijke ziekte. Mensen met de ziekte van Huntingon, bijvoorbeeld, kunnen zich laten testen, maar daardoor ook in moeilijkheden komen bij het sluiten van een levensverzekering.
 • Tomsk: togetherness in innovating in medicine and health

  "This conference explored modes of togetherness in innovating in medicine and health. We talked about collaborations between disciplines and fields, analyse ways in which innovations and settings work or fail to work together, and investigated the intertwinements of technologies and politics.