M200Maastricht University, persbericht 28 mei 2014

1 November vindt in Maastricht de M200 burgertop over gezondheid en zorg plaats: een democratisch experiment om creatieve ideeën van burgers over gezondheid en zorg te mobiliseren voor beleid.

De burgertop draagt zo bij aan het verkleinen van de kloof tussen burgers en de politiek en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Fase 1 van dit project gaat vandaag van start na afloop van het Sphinxdebat in Centre Ceramique, met de lancering van de M200 website en de officiële opening van de ideeënbus door wethouder Gerats.

De M200 is een initiatief van de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door de gemeente Maastricht en GGD Zuid-Limburg. Het nodigt burgers uit om hun kennis en ideeën op het terrein van gezondheid en zorg met elkaar te delen. Burgers hebben namelijk vaak creatieve ideeën en het is dus juist belangrijk dat deze ideeën andere burgers, maar ook de politiek en gezondheidsorganisaties, bereiken. Het proces bestaat uit drie fasen.


Burgerraadpleging
Vandaag is de website www.maastricht200.nl geopend, waar informatie wordt verstrekt maar vooral ideeën worden gegenereerd voor de burgertop zelf. Alle inwoners van de gemeente Maastricht krijgen namelijk de mogelijkheid zijn of haar onderwerp aan te dragen. Dit gebeurt via een zogenaamde ideeënbus waar burgers hun ideeën over hoe de zorg verbeterd kan worden, in kunnen doen. Na clustering van deze ideeën wordt gekeken wat de meest genoemde onderwerpen zijn, deze worden tijdens de burgertop besproken. De resultaten van de ideeënbus worden na afloop weer op de website gepresenteerd.

Burgertop
Na de burgerondervraging zullen 200 burgers meedoen met de burgertop op 1 november. De deelnemers van de burgertop zijn allemaal inwoners van de gemeente Maastricht, ze worden aan de hand van een loting uit de gemeentelijke basisadministratie uitgenodigd. Het speciale aan de M200 burgertop is dat we ervoor zorgen dat alle groepen evenredig vertegenwoordigd zijn. We weten uit onderzoek en praktijk dat burgers met een hogere opleiding uit welvarende wijken in verhouding vaker stemmen en actiever deelnemen aan stadsgesprekken. Om ‘diploma democratie’ te voorkomen nodigen we relatief meer burgers uit minder welvarende wijken, zodat we een evenredige afspiegeling van de bevolking hebben bij de burgertop en iedereen de kans krijgt om mee te praten en mee te doen.

Burgerpanels
Na de burgertop worden burgerpanels gevormd. Hierin gaan de burgers zelf enkele ideeën uitwerken in kleine panels. Hier kunnen ook andere belangstellenden zich voor aanmelden, om er voor te zorgen dat de resultaten van de M200 ook echt in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Dit project is een initiatief van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de gemeente Maastricht en de GGD Zuid-Limburg. De organisatie is grotendeels in handen van studenten uit het Honours Programma van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Deze zes studenten werken aan dit project onder begeleiding van prof. dr. Klasien Horstman (hoogleraar Filosofie van Public Health). In oktober 2013 zijn de voorbereidingen van start gegaan. De organisatie van de M200 wordt ondersteund door professionals van de gemeente Maastricht en de GGD.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van de burgerraadpleging, de burgertop en de burgerpanels worden op de website publiek gemaakt. Ze worden aangeboden aan de Maastrichtse bevolking, de gemeenteraad, zorgorganisaties, buurtcomités, werkgevers, etc. zodat die geïnspireerd raken en met de ideeën aan de slag gaan. De studenten van de UM zullen ook onderzoek doen naar wat er door de gemeenteraad, zorg organisaties en burgers zelf met de resultaten gedaan wordt en kan worden.

www.maastricht200.nl

contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.