GidsKlein"De vraag of ons leven beter wordt door de introductie van nieuwe technieken klinkt de laatste tijd vaker dan ooit. Hoewel beleidsmakers een begrip als innovatie vrijwel uitsluitend positief gebruiken, worden in het publieke debat vraagtekens gezet bij drones, Google-brillen en DNA-chips.

In discussies over de vraag hoe dergelijke nieuwe technieken ons leven beïnvloeden, staan optimisten en pessimisten doorgaans tegenover elkaar. De eersten zien nieuwe technieken als middelen om problemen beter te beheersen en dus als een verbetering van ons leven. De laatsten wijzen erop dat nieuwe technieken niet zelden resulteren in minder vrijheid en dus een bedreiging vormen voor ons als mens. Maar de wereld is natuurlijk complexer dan deze tegenstelling veronderstelt.

Filosofen en sociale wetenschappers hebben de laatste decennia interessante pogingen gedaan om vragen over de betekenis van nieuwe technieken uit dit zwart-witschema te halen en om nieuwe denkstijlen te ontwikkelen over de relatie tussen mens en techniek."

Boekbespreking:

  • Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen,Peter-Paul Verbeek, Lemniscaat, 2014 
  • Telecare Technologies and the Transformation of Health Care,Nelly Oudshoorn, Palgrave Macmillan, 2011 
  • Care at a Distance. On the Closeness of Technology, Jeanette Pols, Amsterdam University Press, 2012

De Gids, juni 2014. Abonnees van De Groene en De Gids kunnen het gehele artikel online lezen en downloaden