M200vervolgSneeuw en gladde wegen trotserend, kwam een deel van het burgerpanel vanochtend in 6211Kunstkwartier bijeen om de laatste hand te leggen aan het boekje over de M200 burgertop.

Ook voorbereidingen getroffen voor een gesprek over de Burgertop met de gemeenteraad. En het idee besproken om de M200 als een platform voor democratische vernieuwing te organiseren.

Een vruchtbare ochtend!