Op dinsdag 10 februari vond er overleg plaats tussen een aantal burgers van de M200 en de gemeenteraad. Belangrijkste onderwerpen waren de resultaten van de burgertop en de loting als een manier om een gevarieerde groep burgers aan het woord te laten over een onderwerp dat leeft in de stad.

Speciale aandacht was er voor de 81-jarige meneer Kleuters, die aan de top had meegedaan en vertelde over zijn ervaring.

Vanuit de woordvoerders van de fracties kwamen veel positieve reacties op deze burgertop. De fracties namen verder de "M200-glossy" in ontvangst, het verslag van de eerste burgertop in november. We zien uit naar een tweede gesprek over deze top en over democratische vernieuwing.

Het boekje is ook hier te downloaden.

Glossy200