Binnenkort start onder mijn leiding een consortium van universiteiten uit Bulgarije, Polen, Rusdland en Oekraïne een meerjarig ERASMUS+ project onder de titel: Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (BIHSENA).

Het project gaat het grote gebrek aan onderwijsmogelijkheden te lijf op het interdisciplinaire gebied van gezondheid, innovatie en maatsschappij in Rusland en Oekraïne. Verder wil het de kloof overbruggen tussen  (bio)medische en sociale wetenschappers, academici en andere betrokkenen uit deze twee landen en tussen locale en internationale communities.

Meer over het project vind je hier.

Het project wordt met € 865.000 gefinancierd door Erasmus +, het nieuwe programma van de Europese Unie voor educatie, jeugd en sport.