Masterclass 'Filosofie en praktijk van burgerschap en participatie in de gezondheidszorg'

From 03 December 2014 10:00 until 04 December 2014 16:00

At Hotel Novotel, Maasticht Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht, Nederland

kyra.ubaghs@ggdzl.nl

046-8505505

Categories: Symposium

Deze tweedaagse masterclass richt zich op de recente ontwikkelingen op het gebied van burgerschap en participatie in de (gezondheids)zorg. 

We gaan in op de opkomst van burgerschap en participatie, de betekenis van deze concepten, de veranderende verwachtingen ten aanzien van de overheid, en de verschillende manieren waarop overheden daar op kunnen reageren. De dilemma’s van participatie en zelfsturing worden bediscussieerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten. We reflecteren op de sociale technologieën die gebruikt worden om burgerschap en participatie op lokaal niveau vorm te geven, zoals de zelfredzaamheidsmatrix.

Tevens besteden we aandacht aan nieuwe fenomenen zoals de burgertoppen, stadsgesprekken en burgerdialogen. Hoe gaan politici, beleidsmakers en praktijkprofessionals in de gezondheidszorg hiermee om en welke functies vervullen ze in de sociale en politieke arena? Tot slot staan we stil bij sociaaleconomische gezondheidsverschillen en sociaaleconomische participatieverschillen. Liggen deze in elkaars verlengde en hoe gaan we daar mee om? De masterclass bestaat uit colleges, opdrachten in werkgroepen en discussies.


KERNDOCENTEN

Prof. dr. Klasien Horstman, Maastricht University, School of Public Health and Primary Care CAPHRI, department Health, Ethics and Society

Prof. dr. ir. Maria Jansen, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, GGD Zuid Limburg / Maastricht University, School of Public

Health and Primary Care CAPHRI, department Health Services Research

Naast deze docenten zullen andere sprekers en docenten een rol spelen bij diverse onderdelen.


2014-12-03 10:00:00
2014-12-04 16:00:00