NCVGZ Congres - Sessie 'Burgers als middel of als doel?

Starting on 11 April 2014 14:15

Categories: Symposium

Sessie op de 2014-editie van het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid met de titel 'Perspectieven op de volksgezondheid'

Terwijl internationaal een langere traditie bestaat van participatieve publieke gezondheidszorg, is de opkomst van burgerschap in de publieke gezondheidszorg in Nederland van recente datum. De aandacht voor burgerschap en eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en zorg reflecteert zowel verschuivingen in het politieke landschap als erkenning dat samenwerking met burgers noodzakelijk is om effectieve preventie- en zorgprogramma’s te ontwikkelen.

In de praktijk van de publieke  gezondheidszorg  krijgen ‘burgerschap’ en ‘co-creatie’ verschillende betekenissen. Hoe worden deze concepten in de praktijk vormgegeven, welke spanningen komen daarbij naar voren, hoe kunnen we die interpreteren en hoe kunnen praktijken van burgerschap en co-creatie versterkt worden?

Aan de hand van vier voorbeelden van burgerschap  - in de ouderenzorg, in de publieke geestelijke gezondheidszorg,  in zorg en welzijn, en in de Verkenning Toekomst Volksgezondheid (VTV) - wordt een discussie geëntameerd met als doel meer theoretisch,  empirisch en praktisch inzicht te krijgen in de betekenissen van burgerschap en co-creatie.  

De analyse van burgerschap in Peel en Maas toont hoe burgerschap zich ontwikkelt van ‘inspraak’ naar ‘zelfsturing’.  Daarna wordt  geanalyseerd hoe bestuurders, professionals en ouderen ‘elderly citizenship’ invullen. De derde presentatie laat zien hoe burgers en professionals  in een LSES wijk de notie ‘zorg in de buurt’ betekenis geven. Tenslotte worden de kansen en risico’s van een toekomst scenario burgerschap geanalyseerd. 

Presentaties

  • Inleiding - Klasien Horstman & Dirk Ruwaard 
  • Het stimuleren van eigenaarschap van zorg en welzijn: praktijken in gemeente Peel en Maas - Jan Custers
  • Ouderen en Burgerschap - Susan van Hees
  • Participatie en burgerschap in een onveilige buurt - Mare Knibbe
  • Toekomst scenario’s voor burgerschap en gezondheid - Nancy Hoeijmans & Sjoerd Kooiker

2014-04-11 14:15:00
2014-04-11 15:30:00