2012GovernanceHealthcareInnGovernance of Health Care Innovation. Excursions into Politics, Science and citizenship

 Klasien Horstman, Ewan Dow and Bart Penders (Eds.) 

LULU Academic, 2012

ISBN 978-1-4466-8714-7

This book contains finalist papers from two consecutive cohorts in the "Governance of Health Care Innovation" honours programme at Maastricht University. They cover a diversity of fascinating research issues from a fresh, ‘new graduate’ perspective. 

dikkekinderen2

Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen : filosofie van de publieke gezondheidszorg in de 21e eeuw

Maastricht: Maastricht University, 2010. 

ISBN  978-905-6813-437
NUR  882

Tekst van de oratie die Klasien Horstman hield als  hoogleraar Filosofie van Public Health aan de Faculty Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. 

De publieke gezondheidszorg is volgens haar het domein van de professionals geworden. Zij pretenderen te weten wat goed en slecht is voor de mens. Maar intussen haken burgers af, omdat ze niet serieus worden genomen.

2008GeneticsFromLab2Soc

Genetics from Laboratory to Society, Societal Learning as Alternative to Regulation

The past decades have seen a rapid development and increasing development of genetic tests. This development will have a major social, political and ethical impact on society.

2005WorstelenmetGezondLevenWorstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart- en vaatziekten
Klasien Horstman, Rob Houtepen
Amsterdam: Het Spinhuis, 2005

ISBN10 9055892548
ISBN13 9789055892549

Overal in het land zijn er preventieprojecten ter voorkoming van hart- en vaatziekten, zo ook rond Maastricht waar al vanaf juni 1998 het project Hartslag Limburg wordt uitgevoerd. In dit project wordt de boodschap via meerdere strategieën overgebracht.

2004Genetica-frontGenetica van laboratorium naar samenleving. 
De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen. 

Gerard de Vries, Klasien Horstman (red.)

Amsterdam: Aksant, Amsterdam University Press, 2004.  
ISBN 9052601593  

In de afgelopen decennia heeft de genetica zich razendsnel ontwikkeld. Dat zal niet alleen ingrijpende gevolgen hebben voor de diagnostiek en behandeling van ziekten. Ook voor onze leefstijl, de mate waarin wij verantwoordelijk gehouden worden voor onze gezondheid, en voor de solidariteit tussen mensen heeft deze ontwikkeling gevolgen. De samenleving zal moeten leren omgaan met de genetica. Daarvoor is gedocumenteerde ervaring nodig.

2004FactorXXFactor XX: vrouwen, eicellen en genen.

Marli Huijer, Klasien Horstman

Amsterdam: Boom, 2004 
ISBN 9789053529898

DNA, genen, embryo-onderzoek, gekloonde beesten of nieuwe biomaterialen vullen regelmatig de kolommen van dagbladen. Aandacht genoeg voor alles wat met DNA te maken heeft, zou je zeggen, voor genomics en bio-engineering. Maar hoe zit het eigenlijk met vrouwen en vrouwelijkheid?

2002NooitMeerZekNooit meer ziek: publieke en professionele verantwoordelijkheid voor bio-medical engineering

Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2002. 

ISBN 90-386-1472-1 

Inaugurale rede. 

"Technologieën die de publieke lotsgemeenschap raken - en dat geldt bij uitstek voor bioengineering - dienen in de publieke sfeer besproken en verantwoord te worden.

2001public-bodies-private-livesPublic bodies, private lives: the historical construction of life insurance, health risks, and citizenship in the Netherlands 1880-1920

Rotterdam: Erasmus Publishing, 2001
ISBN 9052351562, 9789052351568

1996VerzekerdLevenVerzekerd leven: artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920

Amsterdam: Babylon-De Geus, 1996

ISBN 906222315X

In de moderne verzorgingsstaat is het vanzelfsprekend geworden dat artsen fungeren als poortwachters van levensverzekeringsmaatschappijen. In dit boek onderzoekt Klasien Horstman hoe deze poortwachtersfunctie aan het einde van de vorige eeuw tot stand kwam en hoe zij zich verder ontwikkelde.