Books (en)

 • 2008  G.H. de Vries, K.Horstman (eds.)
  Genetics from laboratory to society
  Social learning as an alternative to regulation.
  Basingstoke, Palgrave Macmillan, Health Technology Series (240 p.)
  ISBN 9780230005358
 • 2001  K.Horstman,
  Public bodies, private lives 
  The historical construction of life insurance, health risks and citizenship in the Netherlands 1880-1920.
  Erasmus Publishing, Rotterdam (211 p.)
  ISBN 9052351562

Books (nl)

 • 2002 K.Horstman,
  Nooit meer ziek
  .
  Publieke en professionele verantwoordelijkheid voor bio-medical engineering.
  Technische Universiteit Eindhoven (inaugural lecture)

Edited issues (en)

 • 2010 Van Hoyweghen I., Horstman, K.  
  Solidarity Matters. Embedding genetic technologies in private and social insurance technologies. 
  New Genetics and Society, 29(4), 343-493.

Contributions to books (en)

 • S. van Hees, A.Wanka, Klasien Horstman (2021) Making and unmaking aging-in-place: towards a co-constructive understanding of aging and place. In: A.Peine, B.L.Marshall, W.Martin, L.Neven (eds.) Socio-gerontechnology. Interdisciplinary critical studies of ageing and technology. London, Routledge Advances in Sociology (133-146)
 • 2014 Lloyd Akrong, Klasien Horstman, and Daniel K. Arhinful  (2014) Informed Consent And Knowledge Translation: Perspectives On Clinical Trials From A Ghanaian Community, in: N.Engel, I. van Hoyweghen, A.Krumeich (Eds.) Making Global Health Care Innovation Work. Standardization and localization. Basingstoke, Palgrave Macmillan (17-40).
 • 2013  Horstman, K. (2013). Struggling with science and democracy. Citizenship and public health in the Netherlands, 
  in  F.Huisman, H.Oosterhuis (Eds.), Health and Citizenship. Political Cultures of Health in Modern Europe. London: Pickering and Chattoo Publ. (191-208)

 • 2013  Lecluijze, I. ,Penders, B., Feron, F., Horstman, K. (2013) Innovation and Justification in Public Health: The Introduction of the Child Index in the Netherlands, 
  in  D.Strech, I.Hirschberg, G.Marckmann (Eds.), Ethics in Public Health and Health Policy. Concepts, methods, case Studies. Springer International. (153-173)
 • 2008  De Vries, G.H., Horstman, K. (2008) Learning from the work that links laboratory to society,
  in  G.H. de Vries & K.Horstman (Eds.), Genetics from laboratory to society. Social learning as an alternative to regulation. 
  Basingstoke: Palgrave Macmillan, Health Technology Series (219-242)
 • 2008  Horstman, K., Smand, C. (2008) Detecting familial hypercholesterolemia. Escaping the family history?,
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (Eds.), Genetics from laboratory to society. Social learning as an alternative to regulation.
  Basingstoke: Palgrave Macmillan, Health Technology Series (117-152)
 • 2008  Horstman, K. (2008), Lifestyle, genes and cholesterol. New struggles about responsibility and solidarity,
  in G.H. de Vries, K.Horstman (Eds.) Genetics from laboratory to society. Social learning as an alternative to regulation. 
  Basingstoke: Palgrave Macmillan, Health Technology Series (86-117)
 • 2006  Horstman, K. (2006), From laboratory to practice. Learning about normative issues in regenerative medicine,
  in  M. Doorn (Ed.), Converging technologies. Den Haag: STT Netherlands Study Centre for Technology Trends (134-155)  
 • 2005  Vos, R., Houtepen,R., Horstman, K. (2005) Evidence-based medicine and powershifts in health care systems,
  in R. ter Meulen, N.Biller-Andorno, C.Lenk-R.K.Lie (Eds.) Evidence-based practice in medicine and health care.  
  Heidelberg: Springer Verlag (17-24)  
 • 1988 Horstman, K. (1988) Victoria Welby, a moralistic pragmatist,
  in E.Heijerman, H.Walter Schmitz (Eds.) Significs, Mathematics and Semiotics. The Signific Movement in the Netherlands. Procee­dings of the International Conference Bonn, 19-21 November 1986. Munster: Nodus Publikationen(79-88)

Contributions to books (nl)

 • 2013 Horstman,K. 
  Patat, shoarma en zuurvlees. De snackbar en de sociale infrastuctuur van de stad. 
  in  Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk, Hans Harbers en Pauline Terreehorst (red.) 
  Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformaties.
  Rotterdam: Platform P, ISBN 978-90-9027422-5238-250. (238-250) 
 • 2013 Horstman,K. Knibbe,M. De Vries, M.
  Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg,
  in  C.Dedding,  M.Slager (red.)  
  De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving.
  Amsterdam: Boom/Lemma. (182-198)  
 • 2012 Horstman, K.
  De eetarena. Verschillende ervaringen met eten en strijd om geloofwaardigheid.
  in B. Penders & F. van Dam (red.) 
  Ingrediënten van geloofwaardigheid. Goed eten onder de loep.
  Amsterdam: Boom/Lemma. (139-149)
 • 2011 Horstman, K. ''Risico'' is een veel te simpel en misbruikt begrip,
  in Felix van de Laar, Peter Derkx (red.) Genen, wat willen we er mee. 21 wetenschappers over de consequenties van genomics. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 129-135. 
 • 2008 Horstman, K. Moet alles wat kan
  in Tj.Wiersma (red.) BijblijvenPreconceptionele advisering, diagnostiek en neonatale screening.
  Houten: Bohn, Stafleu & Van Lochem. (64-72)
 • 2008  Horstman, K., Houtepen, R. 
  Vertrouwen, sturen of leren. Een pragmatisch filosofisch perspectief op ‘goed professioneel werk’. 
  in  H. ten Wolde, Y. Zomer (red.) Goed werk.
  Utrecht: Universiteit voor Humanistiek (110-129)
 • 2004  Horstman, K.
  Over de betekenis van beschouwelijkheid in de publieke sfeer. 
  in  J. van Sluis (red.) Beschouwelijkheid. ’s Hertogenbosch: Stichting Cornelis Verhoeven (55-74)
 • 2004  Horstman, K. 
  Leefstijl, genen en cholesterol. Een nieuwe arena voor strijd over verantwoordelijkheid en solidariteit.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.) 
  Genetica van laboratorium naar samenleving.De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen.
  Amsterdam: Aksant (64-89)
 • 2004  De Vries, G. de, Horstman, K.  
  Leren van het werk dat laboratorium en samenleving verbindt.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.)
  Genetica van laboratorium naar samenleving. De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen. 
  Amsterdam: Aksant (174-192)
 • 2004  Horstman, K., Smand, C. 
  Opsporing van familiaire hypercholesterolemie. Ontsnappen aan de familiegeschiedenis.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.)
  Genetica van laboratorium naar samenleving.De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen. 
  Amsterdam: Aksant (90-117)
 • 2001  Meershoek, A., Horstman, K., Plass, S., Vos, R. Wat regelen regels? De rol van wetgeving bij de reintegratie van zieke werknemers,
  in:T.A.Abma, R.J. in’t Veld (red.) Handboek Beleidswetenschap. Perspectieven, Thema’s en Praktijkvoorbeelden.
  Amsterdam/Meppel: Boom (236-248)
 • 2000  Horstman, K., Pleidooi voor een publieke ethiek van voorspellende geneeskunde,
  in F. de Lange (red.) De nieuwe mens. Maakbaarheid van lijf en leden. Kampen: Gooi en Sticht (59-76)
 • 1998  Horstman, K. Taal van risico’s,
  in  G.Heynen, G.Termeer & K.Willemen (red.) Het heilig vuur: de kern van het universitaire bestaan,
  Groningen: Wolters Noordhoff (410-425)
 • 1995  Horstman, K. 
  Het (vrouwelijk) lichaam en het beeld,
  in  M.Brouns (red.) Vrouwenstudies in de jaren negentig. Een kennismaking vanuit verschillende disciplines.
  Bussum: Coutinho (109-134)
 • 1995  Horstman, K. 
  Verstandige en onverstandige vrouwen. Levensverzekeringsmaatschappijen en de beeldvorming rond oudere vrouwen 1880-1920,
  in  Monique Stavenuiter, Karin Bijsterveld, Saskia Jansens (red.) 
  Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden. 
  Zutphen:  Walburg Pers (73-88)
 • 1994  Horstman, K.
  Commercie en emancipatie. Sporen van de eerste feministische golf in het levensverze­keringsbedrijf (1880-1920),
  in: Mineke Bosch et.al. (red.) Feminisme en Verbeelding. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 14,
  Amsterdam: Stichting beheer IISG (107-125)
 • 1994  Horstman, K.  
  De betekenis van urineonderzoek bij medische keuring voor een levensverzekering,
  in: Sjaak van der Geest, Paul ten Have, Gerard Nijhof, Piet Verbeek-Heida (red.), 
  De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief.
  Amsterdam: Het Spinhuis (44-60)

Scientific Publications (en)

 • Raap, S., Knibbe, M., Horstman, K.  (2021) Caring neighbourhoods: maintaining collective care under neoliberal care reforms. European Journal of Social Work. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13691457.2021.1997928">https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13691457.2021.1997928
 • Dijkstra, I., Horstman, K (2021) ‘Known to be unhealthy’: Exploring how social epidemiological research constructs the category of low socioeconomic status. In: Social Science and Medicine. Vol 285.
 • Kamenshchikova, A.Wolffs, P. F. G.Hoebe, C. J. P. A. & Horstman, K. (2021) Anthropocentric framings of One Health: an analysis of international antimicrobial resistance policy documents.  In: Critical Public Health. 31, 3, p. 306-315.
 • Kamenshchikova, A.Wolffs, P. F. G.Hoebe, C. J. P. A.Penders, J.Park, H. Y., Kambale, M. S. & Horstman, K. (2021) Combining stool and stories: exploring antimicrobial resistance among a longitudinal cohort of international health students. In: BMC Infectious Diseases. 21, 1, 8 p.
 • Kamenshchikova A, Fedotova, M.M., Fedorova, O.S., Fedosenko, S.V.,  Wolffs PFG, Hoebe CJPA, Horstman K. (2021) Obligatory medical prescription of antibiotics in Russia: Navigating formal and informal health‐care infrastructures. Sociology of Health and Illness. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13224
 • Yang, R. Penders, B., Horstman, K. (2020) Vaccine Hesitancy in China: A Qualitative Study of Stakeholders' Perspectives. Vaccines 2020 Nov 3;8(4):650.  https://doi.org/10.3390/vaccines8040650
 • Lall, D., Engel, N., Devadasan, N., Horstman, K., Criel, B., (2020) Team-based primary health care for non-communicable diseases: complexities in South India. Health Policy and Planning, Nov 1;35(Supplement_2):ii22-ii34. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa121
 • Lall, D., Engel, N., Devadasan, N., Srinivasan, P.N. , Horstman, K., Criel, B., (2020) Improving primary care for diabetes and hypertension: findings from implementation research in rural South India. BMJ Open, 2020 Dec 15;10(12):e040271. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040271
 • Kamenshchikova A, Wolffs PFG, Hoebe CJPA, Horstman K. (2020) Transdisciplinary work against antimicrobial resistance. Lancet Inf. Diseases, May;20(5):526-527. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30137-7
 • Knibbe, M, Horstman, K. (2020) Constructing democratic participation in welfare transitions: An analysis of narrative interactions. Health Expectations,  Feb;23(1):84-95, DOI: 10.1111/hex.12970
 • Yang, T., Horstman, K., Penders, B. (2020) Constructing the accountability of food safety as a public problem in China: a document analysis of Chinese scholarship, 2008–2018. Journal of Chinese Governance https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1796160
 • Cadena-Camargo, Y, Krumeich, A., Duque-Paramo, M.C., Horstman, K. (2020) Experiences of pregnancy of adolescence of Internally Displaced Women in Bogota: an ethnographic approach. Reproductive Health, 17, article No.31. https://doi.org/10.1186/s12978-020-0889-0 
 • Yang, R., Penders, B., Horstman, K. (2020) Addressing Vaccine Hesitancy in China: A Scoping Review of Chinese Scholarship. Vaccines, 8 (1) 2, https://doi.org/10.3390/vaccines8010002
 • Kamenshchikova, A., Wolffs, P., Hoebe, C., Horstman, K. (2019) Anthropocentric framings of One Health: an analysis of international antimicrobial resistance policy documents. Critical Public Health, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2019.1684442  
 • Moes, F. Houwaart, E. Delnoij, D. Horstman. K. (2019) Questions regarding ‘epistemic injustice’ in knowledge-intensive policymaking: Two examples from Dutch health insurance policy. Social Science and Medicine, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112674
 • Floortje Moes, Diana Delnoij, Eddy Houwaart, Klasien Horstman (2019), ‘’Strangers in the ER’’. Quality indicators and third party interference in Dutch emergency care. J. of Evaluation in Clinical Practice,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.12900
 • Mare Knibbe, Klasien Horstman (2019) The making of new care spaces. How micropublic places mediate inclusion and exclusion in a Dutch city. Health and Plac,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829218311067
 • Yazmin Cadena-Camargo, Anja Krumeich, Maria Claudia Duque-Paramo, Klasien Horstman (2019) We just been forced to do it’: exploring victimization and agency among internally displaced young mothers in Bogotá. Conflict and Health 13, 21. https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-019-0205-1
 • Floortje Moes, Diana Delnoij, Eddy Houwaart, Klasien Horstman (2019) Collective constructions of ‘waste’: epistemic practices for disinvestment in the context of Dutch social health insurance. BMC Health Services Research https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4434-1
 • Klasien Horstman (2019) Performing health promotion. An analysis of epistemic and political technologies of accountability. Critical Public Health https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2019.1654600
 • Mare Knibbe, Klasien Horstman (2019) Constructing democratic participation in welfare transitions. An analysis of narrative interactions. Health Expectations https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hex.12970
 • Payam Abrishami, Bert Boer, Klasien Horstman (2019) When the evidence breeds controversies: exploring the value profile of robot surgery beyond the early introduction phase. Medical Care Research and Reviewhttps://doi.org/10.1177/1077558719832797
 • Dorothy Lall, Nora Engel, Narayanan Devadasan, Klasien Horstman and Bart Criel (2019) Challenges in primary care for diabetes and hypertension: an observational study of the Kolar district in rural India,  BMC Health Services Research 44, https://doi.org/10.1186/s12913-019-3876-9
 • Dorothy Lall, Nora Engel, Narayanan Devadasan, Klasien Horstman and Bart Criel (2018) Models of care for chronic conditions in low/middle-income countries: a ‘best fit’ framework synthesis, BMC Global Health, 3 (6) http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001077 ,https://gh.bmj.com/content/3/6/e001077
 • Anna Wolters, Guido de Wert, Onno C. P. van Schayck, Klasien Horstman (2018) Invisible work, actors, and knowledge: An analysis of a clinical trial for a vaccine to stop smoking. BioSocieties, https://doi.org/10.1057/s41292-018-0136-x
 • Floortje B. Moes,  Eddy S. Houwaart, Diana M. J. Delnoij,  Klasien Horstman (2018) “Strangers in the ER”: Quality indicators and third party interference in Dutch emergency care. Journal of Evaluation in Clinical Practice. Online February 2018.
 • S. van Hees, K.Horstman, M.Jansen, D.Ruwaard (2018 online) How Does an Ageing Policy Translate into Professional Practices? An Analysis of Kitchen Table Conversations in the Netherlands. European Journal of Social Work.
 • A. Kamenshchikova, P.F.G. Wolffsc, C.J. Hoebec, J. Pendersc, K. Horstman (2018 online) Complex narratives of health, stigma and control: Antimicrobial resistance screening among non-hospitalized refugees. Social Science and Medicine, 212, 43-49.
 • P.Abrishami, B.Boer, K.Horstman (2017) Value in Co‑creation: Subjecting Innovative In‑hospital Technologies to Multi‑stakeholder Appraisal, International Journal of Hospital Based Health Technology Assessment, nr. 1, 12-30, http://nebula.wsimg.com/1529b833eb1a70dd475221d5989ae913?AccessKeyId=369F185A9EFA841F6B6A&disposition=0&alloworigin=1  
 • S. van Hees, K.Horstman, M.Jansen, D.Ruwaard (2017) Photovoicing the neighbourhood: Understanding the situated meaning of intangible places for ageing-in-place. Health and Place, oi: 10.1016/j.healthplace.2017.08.007.
 • Alana Helberg-Proctor, Anja Krumeich , Agnes Meershoek and Klasien Horstman  (2018) The multiplicity and situationality of enacting ‘ethnicity’ in Dutch health research articles. BioSocieties,  (2018) 13, 408–433. https://doi.org/10.1057/s41292-017-0077-9
 • Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Jansen, Dirk Ruwaard, Meanings of ‘life cycle robust neighborhoods’: constructing versus attaching to places. Aging & Society, doi: 10.1017/S0144686X16001483.
 • Proctor, A., Meershoek, A., Krumeich, A., Horstman, K. (accepted) 'Foreigners', 'ethnic minorities', and 'non-Western allochtoons': An analysis of the development of 'ethnicity' in health policy in the Netherlands from 1970 to 2015. BMC Public Health (IF 3.0) https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4063-8
 • Moes, F. , Houwaart, E., Delnoi, D., Horstman, K. (accepted) Contested Evidence: a Dutch reimbursement decision taken to court. Health, Economics,  Policy and Law. (IF 1.09) DOI: https://doi.org/10.1017/S1744133116000281  https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law/article/contested-evidence-a-dutch-reimbursement-decision-taken-to-court/8C9 06FED28662930324687FC09DAD8B0
 • Zvonareva O., Engel N., Kutishenko N., Horstman K. (Re)configuring research value: international commercial clinical trials in the Russian Federation. BioSocieties. doi: 10.1057/biosoc.2016.11 (IF 2.232)
 • Zvonareva O., Engel N., Kutishenko N., Horstman K. (2016) (Re)configuring research value: international commercial clinical trials in the Russian Federation. BioSocieties. DOI: 10.1057/biosoc.2016.11
 • O.Zvonareva, E.Popova, T.Stepurko, K.Horstman (2016) Building bridges: new realities, new education approaches and collaboration. EASST Review, Volume 35(2) 2016)
 • Knibbe, M., Vries, M. de, Horstman K. Bianca in the neighborhood: moving beyond ‘’the reach paradigm’’ in public mental health. Critical Public Health. doi:10.1080/09581596.2016.1142067 (IF 2.530)
 • Knibbe, M. Vries, M. de, Horstman, K. Responsible use of media supports ‘critical public health literacy. Journal of Public Health. doi: 10.1093/pubmed/fdw036 (IF 2.019)
 • 2016 Anna Wolters; Guido de Wert; Onno C. P. van Schayck; Klasien Horstman Lifestyle Vaccines and Public Health: Exploring Policy Options for a Vaccine to Stop Smoking, in: Public Health Ethics 2016; doi: 10.1093/phe/phw004
 • 2016 Els Geelen, Hans van Vliet, Pieter de Hoogh, Klasien Horstman (2016) Taming the fear of voice. Dilemma’s in maintaining a high vaccination rate in the Netherlands, in: Social Science and Medicine, vol. 153, March 2016, 12-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.051
 • 2015 Van Helmond, Isabel; Korstjens, Irene; Mesman, Jessica; Nieuwenhuijze, Marianne; Horstman, Klasien; Scheepers, Hubertina; Spaanderman, Marc; Keulen, Judit; de Vries, Raymond (2015)What Makes for Good Collaboration and Communication in Maternity Care? A Scoping Study. In: International Journal of Childbirth, Volume 5, Number 4, 2015, pp.210-223(14)
 • 2015 Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Jansen, Dirk Ruwaard (2015) Conflicting notions of citizenship in old age: an analysis of an activation practice, in: Journal of Aging Studies, 35 (2015), 178-189.
 • 2015 Mare Knibbe, Marten de Vries,  Klasien Horstman,  Engaging cultural resources to promote mental health in Dutch LSES neighborhoods: a study of a community-based participatory media project, in : Health Promotion International,   doi: 10.1093/heapro/dav095
 • 2015 I.Lecluijze, B.Penders, F.Feron, K.Horstman, Co-production of ICT and children at risk. The introduction of the Child Index in Dutch Child Welfare, in: Children and Youth Services Review, In Press, 56 (2015) 161-168, Available online
 • 2015 Olga Zvonareva, Nora Engel, Sergey Martsevich, Guido de Wert, Klasien Horstman, International clinical trials, cardiovascular disease and treatment options in the Russian Federation: Research and treatment in practice, in: Social Science and Medicine vol. 128, March 2015, 255-262
 • 2015 Agnes Meershoek, Klasien Horstman, Creating a market in workplace health promotion: The performative role of public health sciences and technologies, in: Critical Public Health. Online February 2015. DOI: 10.1080/09581596.2015.1015489.
 • 2014 Lecluijze, I., Penders, B., Feron,F., Horstman,K. Infrastructural work in child welfare. Incommensurable politics in the Dutch Child Index, in: Scandinavian Journal of Informations Systems, 26, 2, 31-52.
 • 2015 Geelen, E., Hoyweghen, I. van, Horstman, K., Shaping the future and living in the present: Living a ‘good live’ with a familial heart disease, in: Biosocieties (2015) 10,70–83, doi: 10.1057/biosoc.2014.41.
 • 2014  P.Abrishami, B.Boer, K.Horstman, Value in the Making: Harvesting the Value of Complex Medical Innovations in Practice, (abstract) Value in Health. The Journal for the International Society for  Pharmaeconomics and Outcomes Research, 17, 7,  A324.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2014.08.571
 • 2014 Payam Abrishami, Bert Boer, Klasien Horstman (2014) Understanding the adoption dynamics of medical innovations: Affordances of the da Vinci robot in the Netherlands, Social Science and Medicine.  Vol. 117, September, 125-133
 • 2014 Onno C. P. van Schayck, Klasien Horstman, Eric Vuurman, Guido de Wert and Daniel Kotz, Nicotine vaccination - does it have a future?, in: Addiction, First published online : 3 jun 2014, DOI: 10.1111/add.12569.
 • 2014  Wolters, A. De Wert, G.,  Van Schayk, O., Horstman, K. Vaccination against smoking: an annotated agenda for debate. A review of scientific journals, 2001-2013. In: Addiction, First published online : 3 jun 2014, DOI: 10.1111/add.12572. In June recommended by Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics
 • 2014  Wolters, A. De Wert, G.,  Van Schayk, O., Horstman, K. (2014) Constructing a trial as a personal life style project: participants experiences in a clinical study for nicotine vaccination, Social Science and Medicine, 104, 116-123. 
 • 2013  Hal, L.B.E. van, Meershoek, A.M., Nijhuis, F. & Horstman, K. (2013). A sociological perspective on ''the unmotivated client'': public accountability and professional work methods in vocational rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 35(10), 809-818.
 • 2013  Hal, L.B.E. van, Meershoek, A.M., Nijhuis, F.J.N. & Horstman, K. (2013). Disembodied abilities: Sick role and participation in return-to-work practices. Social Science & Medicine, 96, 9-16.
 • 2013  Jaspers P., Houtepen R., Horstman K. (2013). Ethical review: standardizing procedures and local shaping of ethical review practices. Social Science and Medicine, 98, 311-318.
 • 2012  Geelen, E.G.M., Horstman, K., Marcelis, C., Doevendans, P.A.F.M. & Van Hoyweghen, I.M.G. (2012). Unraveling fears of genetic discrimination in an era of genetic non-discrimination acts. An exploratory study of Dutch families living with hypertrophic cardiomyopathy. European Journal of Human Genetics, 20(10), 1018-1023.
 • 2012  Hal, L.B.E. van, Meershoek, A., Nijhuis, F. & Horstman, K. (2012). The ''empowered client'' in vocational rehabilitation: the excluding impact of inclusive strategies. Health Care Analysis, 20(3), 213-230.
 • 2011  Aarden, E., Van Hoyweghen, I.M.G. & Horstman, K. (2011). Constructing access in predictive medicine. Comparing classification for hereditary breast cancer risks in England, Germany and the Netherlands. Social Science & Medicine, 72(4), 553-559.
 • 2011  Aarden, E., Van Hoyweghen, I.M.G. & Horstman, K. (2011). The paradox of public health genomics: definition and diagnosis of familial hypercholesterolemia in three European countries. Scandinavian Journal of Public Health, 39, 634-639.
 • 2011  Geelen E, Van Hoyweghen, I., Doevendans, P.A., Marcelis, C.L., Horstman, K. (2011). Constructing ''best interests'': Genetic testing of children in families with hypertrophic cardiomyopathy. American  Journal of  Medical  Genetics  A. 155A(8), 1930-1938.
 • 2011  Geelen, E.G.M., Van Hoyweghen, I.M.G. & Horstman, K. (2011). Making genetics not so important: family work in dealing with familial hypertrophic cardiomyopathy. Social Science & Medicine, 72, 1752-1759.
 • 2011  Horstman, K. & Finkler, K. (2011). Genetics, health care, family and kinship in global perspective. Situated processes of co-construction. Social Science & Medicine, 72, 1739-1749.
 • 2011  Penders, P., Horstman, K., Vos, R. (2011). Large scale research and  the goal of health: an analysis of doable problem construction in ‘new’ nutrition science. Interdisciplinary Science Reviews ,34(4), 332-349.
 • 2010  Van Hoyweghen I., Horstman, K. (2010) (Editorial). Solidarity Matters. Embedding genetic technologies in private and social insurance technologies. New Genetics and Society,  29(4), 343-350.
 • 2010  Aarden, E. , Van Hoyweghen, I., Horstman, K. (2010). Solidarity in practices of provision: distributing access to genetic technologies in health care in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. New Genetics and Society, 29(4), 369-388.
 • 2009  Penders, B., Vos, R., Horstman, K. (2009). Side effects of problem solving strategies in large scale nutrition science: Towards a diversification of health. British Journal of Nutrition 102(10), 1400-1403.
 • 2009  Penders, B., Horstman, K., Vos, R. (2009). Large-scale research and the goal of health: An analysis of doable problem construction in ‘new’ nutrition science. Interdisciplinary Science Reviews. 34 (4): 332-349.
 • 2009  Penders, B., Vos, R., Horstman, K. (2009). A question of style: Method, integrity and the meaning of proper science. Endeavour, 33(3), 93-98.
 • 2009  Penders, B., Vos, R. Horstman, K. (2009). Sensitisation. Reciprocity and reflection in scientific practice. EMBO Reports 10 (3), 205-208.
 • 2009  Aarden, E., Van Hoyweghen, I., Vos, R., Horstman, K. (2009). Providing pre-implantation genetic diagnosis in the United Kingdom, the Netherlands and Germany. A comparative in-depth analysis of health care access. Human Reproduction, 24 (7), 1542-1547.
 • 2009  Van Hoyweghen, I. Horstman, K. (2009), Evidence based underwriting in the molecular age. New Genetics and Society, 28 (4), 317-337.
 • 2008  Penders, B., Horstman, K., Vos, R. (2008). Walking the line between biology and computation: The 'moist' zone. BioScience, 58(8), 747-755.
 • 2008  Van Hoyweghen,I., Horstman, K. (2008). European practices of genetic information and insurance. Lessons for the Genetic Information Nondiscrimination Act. Journal of the American Medical Association (JAMA), 300(3), 326-327.
 • 2008  Penders, P., Horstman, K., Vos, R. (2008). Walking the line between lab and computation: the ‘moist’ zone. Bioscience , 58(8), 747-755.
 • 2008  Penders, B. , Horstman, K., Vos, R. (2008). Ferrying between cultures. Crafting a new profession at the intersection of science and society. European Molecular Biology Organization Reports, 9(8), 709-713. 
 • 2008  Horstman, K., Aarden, E., Geelen, E., Hoyweghen, I.M.G. van, Penders, B. & Vos, R. (2008). Genetics and practices of food, families, insurance and health care: from impact towards co-construction. Tailoring Biotechnologies,  4(1-2), 23-40.
 • 2008  Derksen, M.H.G., Horstman,K. (2008). Engineering flesh. Towards an ethics of lived integrity in tissue engineering. Medicine, Health Care and Philosophy, 11, 269-283.
 • 2008  Aarden, E., Van Hoyweghen, I., Horstman, K., Vos, R. (2008). Learning from co-evolution of policy and technology. Different PGD’s in the Netherlands, Germany and Britain. Journal of Comparative Policy Analysis, 10(2), 191-206.
 • 2007  Penders, B., Horstman, K., Vos, R., Saris, W. (2007). From individuals to groups: a review of the meaning of 'personalized' in nutrigenomics. Trends in Food Science and Technology, 18, 333-338.
 • 2007  Van Hoyweghen, I., Horstman, K., Schepers, R. (2007). Genetics ‘risk carriers’ and life style ‘risk-takers’. Which risks deserve our legal protection in insurance? Health Care Analysis. Journal of Health Philosophy and Policy, 15(3), 179-193.
 • 2007   Penders, B., Horstman, K., Vos, R. (2007). Proper science in moist biology. European Molecular Biology Organization Reports, 8(7), 613.
 • 2006   Van Hoyweghen, I., Horstman, K., Schepers, R. (2006). Making the normal deviant. The introduction of predictive medicine in private insurance.Social Science and Medicine, 63, 1225-1235.
 • 2005   Van Hoyeweghen, I., Horstman, K., Schepers, R. (2005). ‘Genetics is not the issue.’ Insurers about genetics and insurance. New Genetics and Society, 24(1), 79-98.
 • 2003  Vos, R., Houtepen, R., Horstman, K. (2003). Evidence based medicine and power shifts in health care systems. Health Care Analysis. Journal of Health Philosophy and Policy, 10, 319-328.
 • 2003  Benschop, R., Horstman, K., Vos, R. (2003) Voice beyond choice. Hesitant voice in public debates about genetics in health care. Health Care Analysis, Journal of Health Philosophy and Policy, 11(2), 141-151.
 • 2003  Horstman, K. (2003). Towards an ethics of expectations. Physica Medica,  19(1), 53.
 • 2002  Horstman, K. Van Rens-Leenaarts, E. (2002). Beyond the boundary between science and values: re-evaluating the moral dimension of the nurses’ role in cot death prevention. Nursing Ethics, 9(2), 137-154.
 • 2001  Van Rens-Leenaarts, E.,  Horstman, K. (2001). Support among sids parents in the Netherlands: a two decade overview. Journal of Perinatal Medicine,  29, suppl. II, 31.
 • 2000  Berg, M., Horstman, K., Plass, S. (2000). Protocols, professionals and the production of objectivity: standardization and the professionalization of insurance medicine. Sociology of Health and Illness, 22(6), 765-791.
 • 2000  Horstman,K. (2000). Technology and the management of trust in insurance medicine. Theoretical Medicine and Bioethics, .21, 39-61.
 • 2000  Horstman, K. (2000). Out of otherness. Characters and narrators in the Dutch venereal disease debate. Medical History, 3, 425-426.
 • 2000  Bijsterveld, K., Horstman, K., Mesman, M. (2000). Crying whenever Monday comes. Older unmarried women in the Netherlands and the game of comparison, 1955-1980. Journal of Family History, special issue about policy-making and the construction of biograp­hy, 2, 221-234.
 • 1997  Horstman, K., (1997). Chemical Analysis of Urine for Life Insurance: The Construction of Reliability. Science, Technology & Human Values, 22(1), 57-78. 

Scientific Publications (nl)

 

 • Klasien Horstman en Agnes Meershoek (2019) Vitaal en bevlogen werknemers? Een pleidooi voor etnografisch-participatief onderzoek. Podium oor Bio-ethiek, 26, 2  (download de pdf)
 • Klasien Horstman (2019) Overdaad schaadt. De risico’s van het Preventieakkoord. Podium Bio-ethiek, 26, 2, 8-11. (download de pdf)
 • Klasien Horstman, Floortje Moes (2018) Wat is dat eingelijk, context? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, nr. 1
 • Horstman, K.  (2016) Een kwestie van betekenissen. (Invited editorial) TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 94 (8) 281-282. 
 • 2015, Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Janssen, Dirk Ruwaard, Betekenissen van burgerschap van ouderen in de participatie samenleving. Een analyse van ‘’Voor elkaar in Parkstad’’.  TSG Tijdschrift voor  Gezondheidswetenschappen, 93, nr 5, 188-193.
 • 2014 Horstman, K., Goed leven met e-health. Morele gevolgen van e-health toepassingen, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A8516.
 • 2011 Horstman, K., Leren van rokers en dikkerds. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(3), 139-141.
 • 2010 Meershoek, A., Bartholomee, Y., Horstman,K.,  Vitaal en bevlogen. Economisering van de gezondheid van werknemers. Beleid en Maatschappij, 3, 232-245.
 • 2005  Horstman, K.  Heilzaam Vlechtwerk, Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 28(1), 54-56K.
 • 2004  Horstman, K., Van der Made, J. Voice and exit in de verzekeringswereld. Gebrekkige gezondheid, gebrekkig verweer? Beleid en Maatschappij, 31(1), 42-51.
 • 2000  Horstman, K. Om het beheer van de arbeidsongeschiktheid. Het politieke debat over de Ongevallenwet en het wel en wee van een medische markt. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 25(4), 383-406.
 • 2000  Horstman, K. Preventie na 2000: tussen wetenschap en het goede leven. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2, 45-50.
 • 1999  Van Rens-Leenaarts, E. , Horstman, K., Thijs, C. Implementatie van preventieve richtlijnen voor wiegendood in the zuigelingenzorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 77(6), 337-340.
 • 1999  Horstman, K. Besluiten over risico’s. Kennis en Methode. Tijdschrift voor empirische filosofie, 23(4), p.401-414.
 • 1999  Geelen, E., Horstman, K., Drenthe-Schonk, A.M. Vruchtwaterpunctie: van het besluit tot na de uitslag. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, 112, 32-34. 
 • 1995  Horstman, K. Het geheim van de dokter (1880-1920). Ingrediënten voor een historisch-sociologische analyse van het medisch beroepsgeheim. Medische Antropologie, 1, 27-39.
 • 1994  Horstman, K. Toegang tot wat? Gezondheid. Theorie en praktijk, 2(1), 72-75. 
 • 1992  Bijsterveld, K. Horstman,K., Mesman, J. De versplintering van een categorie; De pensioengerechtigde leeftijd van ongehuwde vrouwen en het rechtskarakter van de verzorgingstaat. Beleid en Maatschappij, 1, 16-30.
 • 1990  Horstman, K. ‘Kortom …. Men was zeer betrokken’. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 11(1), 80-81. 
 • 1990  Weijts, W. Horstman, K. Integratie van vrouwenhulpverlening in de huisartsgeneeskunde. Een stand van zaken. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 2, 175-183.
 • 1990  Horstman, K., Van Lenning, A., Tonkens, E., Verhaar, O., Weijts, W. (red.) Vrouwenkwalen? Feministische perspectieven op ziekte en gezondheid. Themanummer Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 2 , 115-184.
 • 1990  Horstman, K. Biologische constructies en sociale feiten. Obstakels in het onderzoek naar gezond­heidsproblemen van vrouwen. Kennis en Methode, 1, 84-103.
 • 1989  Horstman, K. Wetenschap en levensritme.  Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 325-327.
 • 1989  Horstman, K., De Vries, G., Experimenten met mensen. De constitutie van een medisch-wetenschappelijke praktijk en een ethisch probleem (Nederland, 1870-1915). Kennis en Methode, 1, 62-83.
 • 1989  Horstman, K. De geschiedenis van de medische praktijk; tussen sociale geschiedenis en historische sociologie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 133(15) 781-784.  
 • 1989 Horstman, K. Dilemma’s van professionele geschiedschrijving. Geïllustreerd aan de geschiedenis van geslachtsziekten. Kennis en Methode, 1, 73-85.

Reports (nl)

 • 2021 Horstman, K. Hackert, V.,  Philippsen, D., Kamenshikova, A., Dieminger, (L) (MSc), Zanden, B. van der,  Hoebe, C. (2021) De ontwikkeling van COVID-19 in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en België.  Rapport EU Prevent
 • 2014 Sjoerd Cratsborn, Mare Knibbe en Klasien Horstman, Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties. Een etnografisch onderzoek naar veiligheidsbeleving in de wijk, Maastricht: Universiteit Maastricht
 • 2004  Geelen, E., Schipper, D., Krumeich, A., Horstman, K., Widdershoven, G. (2004). 
  Opgelucht, maar ook aangedaan. Ervaringen van vrouwen met risicoschattende testen in de zwangerschap. Maastricht: ZON MW/UM (68 p.)
 • 2003  Ruland, E., Harting, J., Van Limpt, P., Ronda, G., Steenbakkers, M., Ronckers, S., Van Assema, P., Horstman, K., Van der Plas, C., Van Ree, J., Ament, A., Gorgels, T. (2003). Hartslag Limburg Progress Report no. 4, A field project report within the framework of WHO’s ‘Towards Unity for Health’. Maastricht: University Maastricht
 • 2002  Ruland, E., Harting, J., Van Limpt, P., Ronda, G., Steenbakkers, M., Ronckers, S., Van Assema, P., Horstman, K., Van der Plas, C., Van Ree, J., Ament, A., Gorgels, T. (2002). Hartslag Limburg Progress Report no. 3, A field project report within the framework of WHO’s ‘Towards Unity for Health’. Maastricht: University Maastricht.
 • 1999  Meershoek, A., Plass, S., Horstman, K. Vos, R. (1999). Zicht op reintegratie. Een onderzoek naar uitvoering van de poortwachtersfunktie. Zoetermeer: Ctsv. ISBN  90-75605-82-X. (152 p.)
 • 1997  Horstman, K., Berg, M., Van Heusden, M., Plass,S. (1997). Standaarden en het rechtskarakter van de sociale verzekeringen. Een onderzoek naar de werking van standaarden in de verzekeringsge­neeskundige gevalsbehandeling in het kader van de WAO
  Amsterdam: Lisv. (124 p.)
 • 1997  Vries, G. de, Horstman, K., Haveman, O. (1997). Politiek van preventie. Normatieve aspecten van voorspellende geneeskunde. Werkdocument 58. Den Haag: Rathenau Instituut. ISBN 90-346-34-37x. (88 p.)
 • 1995  Horstman, K., Dullens, R. (1995) Vrouwen en de verovering van het publieke domein. De toekomst van vrouwenorganisaties in Limburg. Maastricht: Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Limburg. ISBN 90-74800-09-2. (88 p.)
 • 1991  Horstman, K., Weijts, W. (Red.) (1991). De kloof voorbij. De relatie tussen onderzoek en praktijk op het gebied van vrouwen, gezondheid en gezondheidszorg. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. ISBN 90-5278-014-5. 

Professional publications (nl)

 • 2016 Horstman, K.  Huisarts als etnograaf? Op een lijn. Universiteit Maastricht, 55 (2) 22-23
 • 2015 Klasien Horstman, Into the wild. Een nieuw avontuur voor de publieke gezondheidszorg. In: TGE Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek, jrg. 25, nr 4, 117-118.
 • 2015 Klasien Horstman, Een burgertop over een gezonde en zorgzame stad. Experimenteren met de vierde D, In: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, jrg. 93, nr.7, 257-260.
 • 2014, Klasien Horstman,  Inge Lecluijze, Bart Penders, Frans Feron, Sturing verhindert leerprocessesen. Implementatie van de Verwijsindex Risicojongeren,Jeugdbeleid, 8, 2, 9-15
 • 2014 Klasien Horstman,  Medieren en meebewegen (boekbespreking),  De Gids, 177, 4,  35-36.
 • 2013 Horstman, K., Geelen, E., Van Vliet, H., D Hoog, P. ‘Groepsbescherming’ en ‘solidariteit’ in de vaccinatie praktijk. Het gebrekkige sociale leven van kernnoties uit de infectieziektebestrijding. Podium voor bio-ethiek, 20(1), 8-11.
 • 2013 Horstman, K., Knibbe, M., De Vries, M.  Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg. C.Dedding,  M.Slager ( red.)  De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. Amsterdam: Boom/Lemma, 182-198. 
 • 2013 Horstman, K. & Toet, J. Duurzaamheid in de publieke gezondheidszorg.
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90(1), 3-4.
 • 2011 Horstman, K. & Slatman, J.. Het morele belang van bewegingsvrijheid.
  Bijblijven, 10, 31-36.
 • 2011 Horstman, K. Geboorte en zwangerschap als morele ervaring. Tijdschrift voor Verloskunde, 36(7), 19.
 • 2011 Gezocht:  de ander. Interview met Klasien Horstman door Lucas Mevius en Karen van Weelden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2011;155:C1148.
  Inclusief met de volledige tekst vande NTvG lezing 2011, ‘Wetenschap en praktijk: de pathologie van een relatie’ 
 • 2009 Horstman, K. De rol van evidence, politiek en geschiedenis bij de constructie van verzekerbaarheid.
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87(5), 194-196.
 • 2007 Van sturen naar leren. Een gesprek met Klasien Horstman en Rob Houtepen, 
  in  Sjoerd Kooiker & Koos van der Velden,  Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering.
  Den Haag: SCP, 35-44. 
 • 2007 Invloed van genetische testen. Belangrijke sociale verschuivingen.
  Interview met KLasien Horstman, in  Maarten Evenblij, Respect. Onderzoek naar sociale cohesie in Nederland.
  Amsterdam: Aksant 55-58.
 • 2007 Genetische testen veranderen solidariteit. INterview met Klasien Horstman, in: M.J.J.Senten, C.Bovy (red.) Op onderzoek. Wetenschap in Nederland. NWO Jaarboek 2007. Amsterdam: Boom, 218.  
 • 2006  Horstman, K., Kwaliteit, standaarden en moraal, 
  in  H.J.S.Maiburg, E.J.H.Stoffers (red.) Huisartsenzorg goed geregeld? Kwaliteit(en) van de huisartsgeneeskunde vanuit maatschappelijk perspectief,
  Maastricht: Universiteit Maastricht, 29-34
 • 2005 Horstman, K., Smand, C., Ontsnappen aan de familie geschiedenis. Mensenwerk of genetische techniek?
  Tijdschrift voor Humanistiek, 6(23), 41-51.
 • 2005 Horstman, K., Een derde weg in de medische ethiek?,
  in  Koos van der bruggen en Andre Krom (red.) Debat ter discussie. Wie mag meepraten over medische technologie?
  Den Haag: Rathenau Instituut, 107-114.
 • 2005 Horstman, K., Houtepen, R., Er bestaat geen standaardrecept voor gezondheid,
  in: Nieuwsbrief Hartslag Limburg, .7, p.4.
 • 2005 Horstman, K., Huijer, M. Vrouwen en biotechnologie. En verkenning van een labyrint,
  in: DO Koerier (Cie. Duurzame Ontwikkeling NVR/VROM),  5(1), 3-5.
 • 2004, ‘Realistisch mensbeeld zou preventiebeleid helpen,
  interview met Klasien Horstman in: Prepost,  7( 20), .4-6. Den Haag: ZonMW. 
 • 2004, Gezonder, mooier, gelukkiger? Interview met Klasien Horstman,
  in: G. Vakblad voor gezondheid en Maatschappij,  2(6)8-10. 
 • 2004 Geelen, E., Horstman, K., Widdershoven, G.A.M. 
  Onnodig ongerust. Ervaringen van zwangeren met risicoschattende testen. 
  Medisch Contact, 59(45), 1770-1774.
 • 2004 Geelen, E., Horstman, K.,  Widdershoven, G. 
  Opgelucht, maar ook aangedaan. Prenatale screening. 
  Tijdschrift voor Verloskundigen, 29(7), 21-24. 
 • 2004 Huijer, M., Horstman, K. 
  Factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. 
  Tijdschrift voor Humanistiek,  5(18), 64-70.
 • 2004 Horstman, K. Managers en uitvoerende mogen geen neutrale vehikels zijn van overheidsbeleid. 
  Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg,  8(3), 142-149.
 • 2000 Horstman, K., Houtepen, R. Burgerschap en het goede leven. 
  GGD-Nieuws, 8, 14-17.
 • 2000 Van Loon, L., Horstman, K., Houtepen, R. 
  Wachten met smart. De betekenis van wachtlijsten voor patienten. 
  Medisch Contact, 55(44), 1554-1556.
 • 1999 Lieverding, H., Horstman, K. Genetisch onderzoek en public health. 
  Versie. Tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en cultuur, 2,  64-66.
 • 1992 Horstman, K., De scheiding van behandeling en controle. Van een ethisch principe en een verzeke­ringsgeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 3,  6-7.
 • 1992 Horstman, K. Hersenen, sekse en gedrag. 
  Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 2, .29.
 • 1991 Horstman, K. De macht van de dingen die al bestaan 
  Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 5, 28
 • 1989 Horstman, K. Paris Texas. 
  Intermediair, 6, 35-37.

2012GovernanceHealthcareInnGovernance of Health Care Innovation. Excursions into Politics, Science and citizenship

 Klasien Horstman, Ewan Dow and Bart Penders (Eds.) 

LULU Academic, 2012

ISBN 978-1-4466-8714-7

This book contains finalist papers from two consecutive cohorts in the "Governance of Health Care Innovation" honours programme at Maastricht University. They cover a diversity of fascinating research issues from a fresh, ‘new graduate’ perspective. 

Framed in a narrative methodology, these individual excursions take us on a whirlwind tour through governance controversies in such areas as invention, legislation, vaccination, marketization, coordination or standardization in Public Health.

Along the way we encounter conundrums surrounding cold chambers, steamveins, e-health, telemedicine, sex selection, drug and rice patenting, nano-particles, mental health outsourcing, clinical pricing and genetic insurance from the EU heartland to Brazil, South Africa and Asia.