• 2013 Horstman,K. 
  Patat, shoarma en zuurvlees. De snackbar en de sociale infrastuctuur van de stad. 
  in  Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk, Hans Harbers en Pauline Terreehorst (red.) 
  Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformaties.
  Rotterdam: Platform P, ISBN 978-90-9027422-5238-250. (238-250) 
 • 2013 Horstman,K. Knibbe,M. De Vries, M.
  Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg,
  in  C.Dedding,  M.Slager (red.)  
  De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving.
  Amsterdam: Boom/Lemma. (182-198)  
 • 2012 Horstman, K.
  De eetarena. Verschillende ervaringen met eten en strijd om geloofwaardigheid.
  in B. Penders & F. van Dam (red.) 
  Ingrediënten van geloofwaardigheid. Goed eten onder de loep.
  Amsterdam: Boom/Lemma. (139-149)
 • 2011 Horstman, K. ''Risico'' is een veel te simpel en misbruikt begrip,
  in Felix van de Laar, Peter Derkx (red.) Genen, wat willen we er mee. 21 wetenschappers over de consequenties van genomics. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 129-135. 
 • 2008 Horstman, K. Moet alles wat kan
  in Tj.Wiersma (red.) BijblijvenPreconceptionele advisering, diagnostiek en neonatale screening.
  Houten: Bohn, Stafleu & Van Lochem. (64-72)
 • 2008  Horstman, K., Houtepen, R. 
  Vertrouwen, sturen of leren. Een pragmatisch filosofisch perspectief op ‘goed professioneel werk’. 
  in  H. ten Wolde, Y. Zomer (red.) Goed werk.
  Utrecht: Universiteit voor Humanistiek (110-129)
 • 2004  Horstman, K.
  Over de betekenis van beschouwelijkheid in de publieke sfeer. 
  in  J. van Sluis (red.) Beschouwelijkheid. ’s Hertogenbosch: Stichting Cornelis Verhoeven (55-74)
 • 2004  Horstman, K. 
  Leefstijl, genen en cholesterol. Een nieuwe arena voor strijd over verantwoordelijkheid en solidariteit.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.) 
  Genetica van laboratorium naar samenleving.De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen.
  Amsterdam: Aksant (64-89)
 • 2004  De Vries, G. de, Horstman, K.  
  Leren van het werk dat laboratorium en samenleving verbindt.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.)
  Genetica van laboratorium naar samenleving. De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen. 
  Amsterdam: Aksant (174-192)
 • 2004  Horstman, K., Smand, C. 
  Opsporing van familiaire hypercholesterolemie. Ontsnappen aan de familiegeschiedenis.
  in  G.H. de Vries, K.Horstman (2004) (red.)
  Genetica van laboratorium naar samenleving.De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen. 
  Amsterdam: Aksant (90-117)
 • 2001  Meershoek, A., Horstman, K., Plass, S., Vos, R. Wat regelen regels? De rol van wetgeving bij de reintegratie van zieke werknemers,
  in:T.A.Abma, R.J. in’t Veld (red.) Handboek Beleidswetenschap. Perspectieven, Thema’s en Praktijkvoorbeelden.
  Amsterdam/Meppel: Boom (236-248)
 • 2000  Horstman, K., Pleidooi voor een publieke ethiek van voorspellende geneeskunde,
  in F. de Lange (red.) De nieuwe mens. Maakbaarheid van lijf en leden. Kampen: Gooi en Sticht (59-76)
 • 1998  Horstman, K. Taal van risico’s,
  in  G.Heynen, G.Termeer & K.Willemen (red.) Het heilig vuur: de kern van het universitaire bestaan,
  Groningen: Wolters Noordhoff (410-425)
 • 1995  Horstman, K. 
  Het (vrouwelijk) lichaam en het beeld,
  in  M.Brouns (red.) Vrouwenstudies in de jaren negentig. Een kennismaking vanuit verschillende disciplines.
  Bussum: Coutinho (109-134)
 • 1995  Horstman, K. 
  Verstandige en onverstandige vrouwen. Levensverzekeringsmaatschappijen en de beeldvorming rond oudere vrouwen 1880-1920,
  in  Monique Stavenuiter, Karin Bijsterveld, Saskia Jansens (red.) 
  Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden. 
  Zutphen:  Walburg Pers (73-88)
 • 1994  Horstman, K.
  Commercie en emancipatie. Sporen van de eerste feministische golf in het levensverze­keringsbedrijf (1880-1920),
  in: Mineke Bosch et.al. (red.) Feminisme en Verbeelding. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 14,
  Amsterdam: Stichting beheer IISG (107-125)
 • 1994  Horstman, K.  
  De betekenis van urineonderzoek bij medische keuring voor een levensverzekering,
  in: Sjaak van der Geest, Paul ten Have, Gerard Nijhof, Piet Verbeek-Heida (red.), 
  De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief.
  Amsterdam: Het Spinhuis (44-60)