• 2016 Horstman, K.  Huisarts als etnograaf? Op een lijn. Universiteit Maastricht, 55 (2) 22-23
 • 2015 Klasien Horstman, Into the wild. Een nieuw avontuur voor de publieke gezondheidszorg. In: TGE Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek, jrg. 25, nr 4, 117-118.
 • 2015 Klasien Horstman, Een burgertop over een gezonde en zorgzame stad. Experimenteren met de vierde D, In: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, jrg. 93, nr.7, 257-260.
 • 2014, Klasien Horstman,  Inge Lecluijze, Bart Penders, Frans Feron, Sturing verhindert leerprocessesen. Implementatie van de Verwijsindex Risicojongeren,Jeugdbeleid, 8, 2, 9-15
 • 2014 Klasien Horstman,  Medieren en meebewegen (boekbespreking),  De Gids, 177, 4,  35-36.
 • 2013 Horstman, K., Geelen, E., Van Vliet, H., D Hoog, P. ‘Groepsbescherming’ en ‘solidariteit’ in de vaccinatie praktijk. Het gebrekkige sociale leven van kernnoties uit de infectieziektebestrijding. Podium voor bio-ethiek, 20(1), 8-11.
 • 2013 Horstman, K., Knibbe, M., De Vries, M.  Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg. C.Dedding,  M.Slager ( red.)  De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. Amsterdam: Boom/Lemma, 182-198. 
 • 2013 Horstman, K. & Toet, J. Duurzaamheid in de publieke gezondheidszorg.
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90(1), 3-4.
 • 2011 Horstman, K. & Slatman, J.. Het morele belang van bewegingsvrijheid.
  Bijblijven, 10, 31-36.
 • 2011 Horstman, K. Geboorte en zwangerschap als morele ervaring. Tijdschrift voor Verloskunde, 36(7), 19.
 • 2011 Gezocht:  de ander. Interview met Klasien Horstman door Lucas Mevius en Karen van Weelden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2011;155:C1148.
  Inclusief met de volledige tekst vande NTvG lezing 2011, ‘Wetenschap en praktijk: de pathologie van een relatie’ 
 • 2009 Horstman, K. De rol van evidence, politiek en geschiedenis bij de constructie van verzekerbaarheid.
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87(5), 194-196.
 • 2007 Van sturen naar leren. Een gesprek met Klasien Horstman en Rob Houtepen, 
  in  Sjoerd Kooiker & Koos van der Velden,  Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering.
  Den Haag: SCP, 35-44. 
 • 2007 Invloed van genetische testen. Belangrijke sociale verschuivingen.
  Interview met KLasien Horstman, in  Maarten Evenblij, Respect. Onderzoek naar sociale cohesie in Nederland.
  Amsterdam: Aksant 55-58.
 • 2007 Genetische testen veranderen solidariteit. INterview met Klasien Horstman, in: M.J.J.Senten, C.Bovy (red.) Op onderzoek. Wetenschap in Nederland. NWO Jaarboek 2007. Amsterdam: Boom, 218.  
 • 2006  Horstman, K., Kwaliteit, standaarden en moraal, 
  in  H.J.S.Maiburg, E.J.H.Stoffers (red.) Huisartsenzorg goed geregeld? Kwaliteit(en) van de huisartsgeneeskunde vanuit maatschappelijk perspectief,
  Maastricht: Universiteit Maastricht, 29-34
 • 2005 Horstman, K., Smand, C., Ontsnappen aan de familie geschiedenis. Mensenwerk of genetische techniek?
  Tijdschrift voor Humanistiek, 6(23), 41-51.
 • 2005 Horstman, K., Een derde weg in de medische ethiek?,
  in  Koos van der bruggen en Andre Krom (red.) Debat ter discussie. Wie mag meepraten over medische technologie?
  Den Haag: Rathenau Instituut, 107-114.
 • 2005 Horstman, K., Houtepen, R., Er bestaat geen standaardrecept voor gezondheid,
  in: Nieuwsbrief Hartslag Limburg, .7, p.4.
 • 2005 Horstman, K., Huijer, M. Vrouwen en biotechnologie. En verkenning van een labyrint,
  in: DO Koerier (Cie. Duurzame Ontwikkeling NVR/VROM),  5(1), 3-5.
 • 2004, ‘Realistisch mensbeeld zou preventiebeleid helpen,
  interview met Klasien Horstman in: Prepost,  7( 20), .4-6. Den Haag: ZonMW. 
 • 2004, Gezonder, mooier, gelukkiger? Interview met Klasien Horstman,
  in: G. Vakblad voor gezondheid en Maatschappij,  2(6)8-10. 
 • 2004 Geelen, E., Horstman, K., Widdershoven, G.A.M. 
  Onnodig ongerust. Ervaringen van zwangeren met risicoschattende testen. 
  Medisch Contact, 59(45), 1770-1774.
 • 2004 Geelen, E., Horstman, K.,  Widdershoven, G. 
  Opgelucht, maar ook aangedaan. Prenatale screening. 
  Tijdschrift voor Verloskundigen, 29(7), 21-24. 
 • 2004 Huijer, M., Horstman, K. 
  Factor XX. Vrouwen, eicellen en genen. 
  Tijdschrift voor Humanistiek,  5(18), 64-70.
 • 2004 Horstman, K. Managers en uitvoerende mogen geen neutrale vehikels zijn van overheidsbeleid. 
  Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg,  8(3), 142-149.
 • 2000 Horstman, K., Houtepen, R. Burgerschap en het goede leven. 
  GGD-Nieuws, 8, 14-17.
 • 2000 Van Loon, L., Horstman, K., Houtepen, R. 
  Wachten met smart. De betekenis van wachtlijsten voor patienten. 
  Medisch Contact, 55(44), 1554-1556.
 • 1999 Lieverding, H., Horstman, K. Genetisch onderzoek en public health. 
  Versie. Tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en cultuur, 2,  64-66.
 • 1992 Horstman, K., De scheiding van behandeling en controle. Van een ethisch principe en een verzeke­ringsgeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 3,  6-7.
 • 1992 Horstman, K. Hersenen, sekse en gedrag. 
  Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 2, .29.
 • 1991 Horstman, K. De macht van de dingen die al bestaan 
  Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, 5, 28
 • 1989 Horstman, K. Paris Texas. 
  Intermediair, 6, 35-37.