• Klasien Horstman en Agnes Meershoek (2019) Vitaal en bevlogen werknemers? Een pleidooi voor etnografisch-participatief onderzoek. Podium oor Bio-ethiek, 26, 2  (download de pdf)
 • Klasien Horstman (2019) Overdaad schaadt. De risico’s van het Preventieakkoord. Podium Bio-ethiek, 26, 2, 8-11. (download de pdf)
 • Klasien Horstman, Floortje Moes (2018) Wat is dat eingelijk, context? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, nr. 1
 • Horstman, K.  (2016) Een kwestie van betekenissen. (Invited editorial) TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 94 (8) 281-282. 
 • 2015, Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Janssen, Dirk Ruwaard, Betekenissen van burgerschap van ouderen in de participatie samenleving. Een analyse van ‘’Voor elkaar in Parkstad’’.  TSG Tijdschrift voor  Gezondheidswetenschappen, 93, nr 5, 188-193.
 • 2014 Horstman, K., Goed leven met e-health. Morele gevolgen van e-health toepassingen, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A8516.
 • 2011 Horstman, K., Leren van rokers en dikkerds. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(3), 139-141.
 • 2010 Meershoek, A., Bartholomee, Y., Horstman,K.,  Vitaal en bevlogen. Economisering van de gezondheid van werknemers. Beleid en Maatschappij, 3, 232-245.
 • 2005  Horstman, K.  Heilzaam Vlechtwerk, Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 28(1), 54-56K.
 • 2004  Horstman, K., Van der Made, J. Voice and exit in de verzekeringswereld. Gebrekkige gezondheid, gebrekkig verweer? Beleid en Maatschappij, 31(1), 42-51.
 • 2000  Horstman, K. Om het beheer van de arbeidsongeschiktheid. Het politieke debat over de Ongevallenwet en het wel en wee van een medische markt. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 25(4), 383-406.
 • 2000  Horstman, K. Preventie na 2000: tussen wetenschap en het goede leven. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2, 45-50.
 • 1999  Van Rens-Leenaarts, E. , Horstman, K., Thijs, C. Implementatie van preventieve richtlijnen voor wiegendood in the zuigelingenzorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 77(6), 337-340.
 • 1999  Horstman, K. Besluiten over risico’s. Kennis en Methode. Tijdschrift voor empirische filosofie, 23(4), p.401-414.
 • 1999  Geelen, E., Horstman, K., Drenthe-Schonk, A.M. Vruchtwaterpunctie: van het besluit tot na de uitslag. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, 112, 32-34. 
 • 1995  Horstman, K. Het geheim van de dokter (1880-1920). Ingrediënten voor een historisch-sociologische analyse van het medisch beroepsgeheim. Medische Antropologie, 1, 27-39.
 • 1994  Horstman, K. Toegang tot wat? Gezondheid. Theorie en praktijk, 2(1), 72-75. 
 • 1992  Bijsterveld, K. Horstman,K., Mesman, J. De versplintering van een categorie; De pensioengerechtigde leeftijd van ongehuwde vrouwen en het rechtskarakter van de verzorgingstaat. Beleid en Maatschappij, 1, 16-30.
 • 1990  Horstman, K. ‘Kortom …. Men was zeer betrokken’. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 11(1), 80-81. 
 • 1990  Weijts, W. Horstman, K. Integratie van vrouwenhulpverlening in de huisartsgeneeskunde. Een stand van zaken. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 2, 175-183.
 • 1990  Horstman, K., Van Lenning, A., Tonkens, E., Verhaar, O., Weijts, W. (red.) Vrouwenkwalen? Feministische perspectieven op ziekte en gezondheid. Themanummer Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 2 , 115-184.
 • 1990  Horstman, K. Biologische constructies en sociale feiten. Obstakels in het onderzoek naar gezond­heidsproblemen van vrouwen. Kennis en Methode, 1, 84-103.
 • 1989  Horstman, K. Wetenschap en levensritme.  Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 325-327.
 • 1989  Horstman, K., De Vries, G., Experimenten met mensen. De constitutie van een medisch-wetenschappelijke praktijk en een ethisch probleem (Nederland, 1870-1915). Kennis en Methode, 1, 62-83.
 • 1989  Horstman, K. De geschiedenis van de medische praktijk; tussen sociale geschiedenis en historische sociologie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 133(15) 781-784.  
 • 1989 Horstman, K. Dilemma’s van professionele geschiedschrijving. Geïllustreerd aan de geschiedenis van geslachtsziekten. Kennis en Methode, 1, 73-85.