Gemeente Maastricht

1-1-2016 tot 31-12-2017

‘De inclusieve stad. Een geografie van verantwoordelijkheden voor participatie en zorg’
Een analyse van 4 participatieve zorgvernieuwingsprojecten in de Gemeente Maastricht.