Master European Public Health, master Global Health (English)

In the master European Public Health and the master Global Health I give lectures about themes like

  • the relationship between science and policy,
  • the meaning of implementation,
  • the specific status of scientific knowledge
  • public health and citizenship
  • the politics of evidence based public health
  • processes of standardization and localization.

Bachelor Gezondheidswetenschappen (Dutch)

Na een curriculumherziening van de bachelor Gezondheidswetenschappen starten we in 2015-2016 met een nieuwe lange leerlijn Filosofie-in-actie (FIA) van 12 studiepunten (European Credit Transfer System).  

In het eerste, tweede en derde jaar van de bachelor zijn verschillende FIA-weken ingericht, waarbij studenten intensief onderwijs krijgen in reflectie en conceptuele analyse.  Een greep uit de gevarieerde werkvormen: colleges, zelfstudie, practica, film en collegetour.

In FIA 1.1 staan twee theorieën over de rationalisering van gezondheid centraal: het werk van Norbert Elias en dat van Michel Foucault. In een opdracht ‘Zelfmanagement door apps’ laten studenten door analyse en interpretatie van data van zelfmonitoring zien dat ze deze theorieën begrijpen.

In FIA 1.5 maken studenten kennis met het werk van Habermas en van Deborah Stone. Met  behulp van  concepten zoals 'leefwereld vs systeem' en met noties van 'politiek beleid als taalstrijd' analyseren studenten beleidsdocumenten.