Initiatieven voor bevordering van de gezondheid belichamen zelden de kennis van de ‘doelgroep’ zelf, terwijl die nodig is om de buurt, het werk, de samenleving gezond te maken.

Door conceptueel werk te koppelen aan alledaagse praktijken werk ik aan de democratisering van expertis en het zichtbaar maken van de leefwerelden achter de statistiek van gezondheidsrisico’s.

Initiatieven voor bevordering van de gezondheid belichamen zelden de kennis van de ‘doelgroep’ zelf, terwijl die nodig is om de buurt, het werk, de samenleving gezond te maken.

Door conceptueel werk te koppelen aan alledaagse praktijken werk ik aan het zichtbaar maken van de leefwerelden achter de statistiek van gezondheidsrisico’s en de democratisering van expertise.

Recente berichten

'Gezonde stad' verkrijgbaar in de boekhandel

De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt?

Ons boek introduceert een verrassend perspectief op de Gezonde Stad. Mare Knibbe en ik analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover kwantitatieve indicatoren voor een gezonde stad stellen wij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen.

Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de stad op ontmoeting, uitsluiting en veerkracht?

Recente publicaties

Thissen, L., Biermann-Teuscher, D., Horstman, K., & Meershoek, A. (2023). (un)beloning at work: an overlooked ingredient of workplace health. Health Promotion Int. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapro/daad061
Horstman, K., & Knibbe, M. (2023). Publieke ruime als sociale riolering. Sociaal Bestek. Tijdschrift Voor Werk, Inkomen En Zorg.
Knibbe, M., & Horstman, Klasien. (2023). Pleidooi voor een publieke ethiek van gezondheidsbevordering. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 33, 60–64.
Dijkstra, I., & Horstman, K. (2023). Clarifying how social epidemiological research constructs the category of low socioeconomic status: A response to Kamphuis et al.. Social Science and Medicine. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115610
Temina, O., Zvonareva, O., & Horstman, K. (2023). Patients’ work and fluid trajectories: Access to medicines for oncological and rare diseases in Russia. Social Science and Medicine. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115613

Agenda