Ongelijkheid en gezondheid

Hoe komt het dat gezondheidsverschillen al decennia niet kleiner worden, ondanks alle beleid, interventies en wetenschappelijk onderzoek?

Gezondheidsverschillen zijn hardnekkig. Eind vorige eeuw bleken de verschillen tussen ‘hoge’ en ‘lage sociaaleconomische statusgroepen’ in welvarende West-Europese landen onverwacht groot. Sindsdien is er veel aan onderzoek en beleidsontwikkeling gedaan om ze te verkleinen. Dertig jaar later zijn de resultaten echter teleurstellend.

Veel auteurs verklaren dat door te wijzen naar het neoliberale beleid en de afbouw van zorgarrangementen. Ze laten de vraag naar de rol van het wetenschappelijk onderzoek buiten beschouwing.

Zouden stigmatiserende wetenschappelijke classificaties – laag en hoogopgeleid, lage en hoge sociaaleconomische positie – en individualistische, psychologiserende theorieën over de motivatie, de keuzes en de cognities van lage sociaaleconomische statusgroepen, ongelijkheid niet eerder bestendigen dan verkleinen?

Relevante publicaties

Knibbe, M., & Horstman, K. (2019). Woonpijn. Bronnen en drempels voor veerkracht van kwetsbare mensen in de stad Maastricht. [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. Maastricht: University Maastricht.
Horstman, K., & Meershoek, Agnes. (2019). Vitaal en bevlogen werknemers? Een pleidooi voor etnografisch-participatief onderzoek. Podium Voor Bioethiek, 26(2), 17–20.
Knibbe, M., de Vries, M., & Horstman, K. (2017). Responsible use of media supports ‘critical public health literacy.’ Journal of Public Health, 39, 353–357.
Horstman, K. (2016). Een kwestie van betekenissen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 94, 281–282.
Geelen, E., Horstman, K., Marcelis, C. L., Doevendans, P. A., & Van Hoyweghen, I. (2012). Unravelling fears of genetic discrimination: an exploratory study of Dutch HCM families in an era of genetic non-discrimination acts. European Journal of Human Genetics, 20, 1018–1023.
van Hal, L. B. E., Meershoek, A., Nijhuis, F., & Horstman, K. (2012). The 'Empowered Client' in Vocational Rehabilitation: The Excluding Impact of Inclusive Strategies. Health Care Analysis, 20, 213–230.
Aarden, E., Van Hoyweghen, I., & Horstman, K. (2010). Solidarity in practices of provision: distributing access to genetic technologies in health care in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. New Genetics and Society, 29, 369–388.
Van Hoyweghen, I., & Horstman, K. (2010). Solidarity matters: Embedding genetic technologies in private and social insurance arrangements. New Genetics and Society, 29, 343–350.