Over mij

Recente publicaties

Horstman, K., & Dijkstra, I. (2024). De constructie van een domme doelgroep''. Gezondheidsongelijkheid en epistemisch onrecht in de publieke gezondheidszorg. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 34.
Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2024). Representing Neighborhood Health: Exploring Citizen Science as a Democratic Force. Citizen Science. Theory and Practice., 9. https://doi.org/https://doi.org/10.5334/cstp.722
Horstman, K., & Dijkstra, I. (2024). De constructie van een domme doelgroep’’. Gezondheidsongelijkheid en epistemsich onrecht in de publieke gezondheidszorg. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 34.
Biermann-Teuscher, D., Thissen, L., Horstman, K., & Meershoek, A. (2024). Safety: A collective and embedded competency. An ethnographic study of safety practices at an industrial workplace in the Netherlands”. Journal of Safety Research, 88, 93–102.
Horstman, K., & Schafer, T. (2024). Een gezonde stad is een democratische stad. Stadswerk, (1), 8–10.
Zanden, van der, B. A. M., Hoebe, C. J. P. A., & Horstman, K. (2024). European policies for public health in border regions: no European mindset as yet. BMC Public Health. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-18175-9
Denisova, M., Zvonareva, O., & Horstman, K. (2024). To dwell or drown? Private clinics in the swampy infrastructure of cancer care in Russia. Social Science & Medicine. Qualitative Research in Health, 5. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100375
Thissen, L., Biermann-Teuscher, D., Horstman, K., & Meershoek, A. (2023). (un)beloning at work: an overlooked ingredient of workplace health. Health Promotion Int. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapro/daad061
Horstman, K., & Knibbe, M. (2023). Publieke ruime als sociale riolering. Sociaal Bestek. Tijdschrift Voor Werk, Inkomen En Zorg.
Knibbe, M., & Horstman, Klasien. (2023). Pleidooi voor een publieke ethiek van gezondheidsbevordering. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 33, 60–64.