Gezonde stad en buurt

Hoe worden gezonde steden en buurten gemaakt? Welke kennis is daarbij toonaangevend en hoe doen bewoners mee?

Gezondheidsbevordering heeft zich altijd sterk gericht op verandering van de individuele leefstijl van mensen – stoppen met roken, minder suikers en vetten, meer bewegen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de omgeving.

Het ideaal van de gezonde stad of buurt verbindt het streven naar mentale en fysieke gezondheid met doelen als inclusiviteit , sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat adaptatie en biodiversiteit.

Verbeteren van de publieke ruimte – meer groen en meer ontmoetingsplekken – is daarbij een belangrijk middel. Maar hoe krijgt deze beweging vorm? Hoe gaan tekentafel-ontwerpen van de gezonde stad en buurt zich verhouden tot de lokale geschiedenis, coulour locale en de ideeën van bewoners over gezondheid, leefbaarheid en goed wonen.

En lukt het echt om de obsessie met de individuele leefstijl van mensen te veranderen in een sociale benadering van gezondheid?

Relevante publicaties

Horstman, K., & Knibbe, M. (2023). Publieke ruime als sociale riolering. Sociaal Bestek. Tijdschrift Voor Werk, Inkomen En Zorg.
Horstman, K., & Knibbe, M. (2022). Publieke ruimte die gezondheidsverschillen vermindert. Sociale Vraagstukken.
Horstman, K., & Knibbe, M. (2022). Gezonde stad, uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte. Uitgeverij De Graaff.
Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2022). Making health public: a philosophy café in a disadvantaged neighbourhood. Health Promotion International, daab206.
Onaiyekan, P., O., Passos, V., L., & Horstman, K. (2022). A Look at Cycling Safety in a Southern Municipality of the Netherlands. Cureus, 14. https://doi.org/10.7759/cureus.25268
Knibbe, M., & Horstman, K. (2022). Overcoming the tragedy of the commons. Collective practices for a healthy city ecology in disadvantaged neighborhoods. Health & Place. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2022.102777
Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2022). Clean Spaces, Community Building, and Urban Stage: the Coproduction of Health and Parks in Low-Income Neighborhoods. Journal of Urban Helath. https://doi.org/10.1007/s11524-022-00644-4
Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2021). Caring neighbourhoods: maintaining collective care under neoliberal care reforms. European Journal of Social Work, 1–13.
Knibbe, M., & Horstman, K. (2019). Woonpijn. Bronnen en drempels voor veerkracht van kwetsbare mensen in de stad Maastricht. [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. Maastricht: University Maastricht.
Horstman, K., Essen, B. van, Schmitz, & Gort, W. (2019). Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu? Een uitgave van Synthese, Universiteit Maastricht en de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Onderzoek op verzoek van de Provincie Limburg.
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2019). Betekenissen van “levensloopbestendige buurten”: streven naar maakbaarheid versus gehecht zijn aan een plek. Mens en Maatschappij, 93, 422–425.
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2018). Meanings of 'lifecycle robust neighbourhoods': constructing versus attaching to places. Ageing and Society, 38, 1148–1173.
Knibbe, M., & Horstman, K. (2018). Zoeken naar de inclusieve stad: Participatiemaatschappij in Actie [Rapport in opdracht van de Gemeente Maastricht].
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2017). Photovoicing the neighbourhood: Understanding the situated meaning of intangible places for ageing-in-place. Health & Place, 48, 11–19.
Knibbe, M., de Vries, M., & Horstman, K. (2016). Bianca in the neighborhood: moving beyond the 'reach paradigm' in public mental health. Critical Public Health, 26, 434–445.
Knibbe, M., de Vries, M., & Horstman, K. (2015). Engaging cultural resources to promote mental health in Dutch LSES neighborhoods: study of a community-based participatory media project. Health Promotion International, dav095.
Horstman, K., & Knibbe, M. (2014). Gezonde Stad. Introductie Themanummer Stadswerk. Stadswerk, (1), 7.
Cratsborn, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2014). Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties. Een etnografisch onderzoek naar veiligheidsbeleving in de wijk [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. Maastricht: University Maastricht.
Horstman, H., Klasien, Knibbe, Mare, & Vries, Marten de. (2013). Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg. In Dedding, C. & Slager, M. (Eds.), De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving (pp. 182–198).
Horstman, K. (2013). Patat, shoarma en zuurvlees. De snackbar en de sociale infrastructuur van de stad. In Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformaties. (pp. 238–249). Rotterdam: Platform P.
Horstman, K., & Houtepen, R. (2005). Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart-en vaatziekten. Het Spinhuis.