Gezonde stad en buurt

Hoe worden gezonde steden en buurten gemaakt? Welke kennis is daarbij toonaangevend en hoe doen bewoners mee?

Gezondheidsbevordering heeft zich altijd sterk gericht op verandering van de individuele leefstijl van mensen – stoppen met roken, minder suikers en vetten, meer bewegen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de omgeving.

Het ideaal van de gezonde stad of buurt verbindt het streven naar mentale en fysieke gezondheid met doelen als inclusiviteit , sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat adaptatie en biodiversiteit.

Verbeteren van de publieke ruimte – meer groen en meer ontmoetingsplekken – is daarbij een belangrijk middel. Maar hoe krijgt deze beweging vorm? Hoe gaan tekentafel-ontwerpen van de gezonde stad en buurt zich verhouden tot de lokale geschiedenis, coulour locale en de ideeën van bewoners over gezondheid, leefbaarheid en goed wonen.

En lukt het echt om de obsessie met de individuele leefstijl van mensen te veranderen in een sociale benadering van gezondheid?

Relevante publicaties

Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2022). Making health public: a philosophy café in a disadvantaged neighbourhood. Health Promotion International, daab206.
Raap, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2021). Caring neighbourhoods: maintaining collective care under neoliberal care reforms. European Journal of Social Work, 1–13.
Knibbe, M., & Horstman, K. (2019). Woonpijn. Bronnen en drempels voor veerkracht van kwetsbare mensen in de stad Maastricht. [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. Maastricht: University Maastricht.
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2019). Betekenissen van “levensloopbestendige buurten”: streven naar maakbaarheid versus gehecht zijn aan een plek. Mens en Maatschappij, 93, 422–425.
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2018). Meanings of 'lifecycle robust neighbourhoods': constructing versus attaching to places. Ageing and Society, 38, 1148–1173.
Knibbe, M., & Horstman, K. (2018). Zoeken naar de inclusieve stad: Participatiemaatschappij in Actie [Rapport in opdracht van de Gemeente Maastricht].
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2017). Photovoicing the neighbourhood: Understanding the situated meaning of intangible places for ageing-in-place. Health & Place, 48, 11–19.
Knibbe, M., de Vries, M., & Horstman, K. (2016). Bianca in the neighborhood: moving beyond the 'reach paradigm' in public mental health. Critical Public Health, 26, 434–445.
Knibbe, M., de Vries, M., & Horstman, K. (2015). Engaging cultural resources to promote mental health in Dutch LSES neighborhoods: study of a community-based participatory media project. Health Promotion International, dav095.
Cratsborn, S., Knibbe, M., & Horstman, K. (2014). Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties. Een etnografisch onderzoek naar veiligheidsbeleving in de wijk [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. Maastricht: University Maastricht.
Horstman, K., & Houtepen, R. (2005). Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart-en vaatziekten. Het Spinhuis.