Ervaringen van veiligheid en welzijn in een lage inkomens buurt
Onderzoek Gemeente Maastricht 2013-2014

In sommige buurten ervaren bewoners meer onveiligheid en minder welzijn dan in andere buurten.    Naar aanleiding van een sterke toename van onveiligheidsgevoelens hebben we in 2013 en 2014 voor de Gemeente Maastricht een etnografisch onderzoek gedaan in de Maastrichtse buurt Mariaberg. Het onderzoeksteam bestond uit Klasien Horstman, Mare Knibbe en en Sjoerd Cratsborn.

Om diepgaand onderzoek te doen in de buurt – overdag en ‘s nachts – hebben we een jaar lang een huisje in de buurt gehuurd. Vanuit het idee dat organisatie en gebruik van de publieke ruimte sterk bijdragen aan ervaringen van (on)veiligheid,  hebben we  participatieve observaties gedaan en conversaties gevoerd op een breed scala aan publieke plekken:  straten, buurtwinkels, scholen, pleinen, buurtontmoetingscentra, sportschool, professionele werkplekken. Daarnaast zijn interviews gehouden met diverse professionals in de buurt. De bevindingen zijn op meerdere momenten gedeeld met bewoners en professionals.

De resultaten lieten zien waar en hoe ervaringen van onveiligheid  opspeelden, hoe bewoners probeerden veilige plekken te creeren in een onveilige buurt, en hoe professionals door de verantwoordingscultuur in hun organisatie vaak niet in staat bleken om te helpen.  Het rapport deed aanbevelingen om veiligheidservaringen te verbeteren.