Kennis en democratie

Wat is goede kennis en waarom is democratisering van expertise belangrijk?

Gezondheidswetenschappen zijn historisch sterk verbonden met overheidsbeleid. In de context van democratisering en groeiende verantwoordingsdruk zijn gestandaardiseerde, statistische technieken en idealen gaan bepalen wat ‘goede kennis’ is. De vertrouwens- en verantwoordingscultuur in de publieke gezondheidszorg is daardoor sterk gekwantificeerd.

Deze kennisidealen gaan gepaard met een topdownbenadering van preventie. Steeds meer data resulteren in ongebreidelde toename van risico’s, een focus op ‘gemiddelden’ en verwaarlozing van diverse, alledaagse praktijken rond gezondheid.  Verlies van het contact van de publieke gezondheidszorg met haar ’publieken’ is het gevolg: men worstelt met de vraag hoe ‘risicopopulaties’ en ‘doelgroepen’ beter te bereiken.

Herstel van contact met haar ‘publieken’ vraagt om een andere kenniscultuur in de publieke gezondsheidszorg.

Relevante publicaties

Yang, R., Horstman, K., & Penders, B. (2022). Stakeholder perspectives on infant formula safety governance in China: a decade after the melamine crisis. Food, Culture & Society, 25, 70–88.
Yang, R., Horstman, K., & Penders, B. (2020). Constructing the accountability of food safety as a public problem in China: a document analysis of Chinese scholarship, 2008–2018. Journal of Chinese Governance, 1–27.
Knibbe, M., & Horstman, K. (2020). Constructing democratic participation in welfare transitions: An analysis of narrative interactions. Health Expectations, 23, 84–95.
Moes, F., Houwaart, E., Delnoij, D., & Horstman, K. (2020). Questions regarding 'epistemic injustice' in knowledge-intensive policymaking: Two examples from Dutch health insurance policy. Social Science & Medicine, 245, 112674.
Moes, F., Houwaart, E., Delnoij, D., & Horstman, K. (2019). Collective constructions of 'waste': epistemic practices for disinvestment in the context of Dutch social health insurance. BMC Health Services Research, 19, 633.
Moes, F. B., Houwaart, E. S., Delnoij, D. M. J., & Horstman, K. (2019). "Strangers in the ER": Quality indicators and third party interference in Dutch emergency care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25, 390–397.
Moes, F., Houwaart, E., Delnoij, D., & Horstman, K. (2017). Contested evidence: a Dutch reimbursement decision taken to court. Health Economics, Policy and Law, 12, 325–344.
Horstman, K. (2015). Een burgertop over een Gezonde en Zorgzame Stad: Experimenteren met de vierde D. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93, 257–260.
Hees, S. van, Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, D. (2015). Betekenissen van burgerschap van ouderen in de participatiesamenleving: Een analyse van 'Voor Elkaar in Parkstad.' Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 93, 191–196.
Horstman, K. (2015). Struggling with science and democracy: Public health and citizenship in The Netherlands. In Health and Citizenship: Political Cultures of Health in Modern Europe (pp. 191–208). Routledge.
Horstman, K., Lecluijze, I., Penders, B., & Feron, F. (2014). Sturing verhindert leerprocessen. Jeugdbeleid, 8, 9–16.
van Hal, L., Meershoek, A., Nijhuis, F., & Horstman, K. (2013). A sociological perspective on "the unmotivated client": public accountability and professional work methods in vocational rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 35, 809–818.
Lecluijze, I., Penders, B., Feron, F., & Horstman, K. (2013). Innovation and justification in public health: The introduction of the child index in the Netherlands. In Ethics in Public Health and Health Policy (pp. 153–173). Springer.
Horstman, K. (2011). Leren van rokers en dikkerds. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89, 139–141.
Horstman, K. (2009). De rol van evidence, politiek en geschiedenis bij de constructie van ‘verzekerbaarheid.’ Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87, 194–196.
Vries, G. de, & Horstman, K. (2008). Learning from the work that links laboratory to society. In Genetics from Laboratory to Society (pp. 171–190). Springer.
Aarden, E., Van Hoyweghen, I., Horstman, K., & Vos, R. (2008). Learning from co-evolution of policy and technology. Different PGDs in the Netherlands, Germany and Britain. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 10, 191–206.
Vries, G. de, & Horstman, K. (2007). Genetics from laboratory to society: societal learning as an alternative to regulation. Springer.
Horstman, K. (2005). From Laboratory to Practice: Learning about normative issues. Converging Technologies. The Hague: STT, 134–155.
Benschop, R., Horstman, K., & Vos, R. (2003). Voice beyond choice: Hesitant voice in public debates about genetics in health care. Health Care Analysis, 11, 141–150.
Horstman, Klasien. (1999). Besluiten over risico’s. Kennis en Methode. Tijdschrift voor Empirische Filosofie, 23, 401–414.
Vries, G. de, Horstman, K., & Haveman, O. (1997). Politiek van preventie. Normatieve aspecten van voorspellende geneeskunde. Werkdocument 58. (p. 88) [Onderzoek in opdracht van het Rathenau Instituut]. Den Haag.