Universiteit met de buurt
Een platform voor engagement en onderzoek

UniversiteitmetdeBuurt is een werkplaats voor onderzoek, actie en engagement in Maastricht Noordwest. In dit stadsdeel worstelen veel mensen met gezondheid, armoede en eenzaamheid. Wetenschappers hebben echter maar weinig inzicht in het alledaagse leven van mensen die in deze buurten wonen en weten niet goed hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden. Ook hebben ze weinig zicht op de sterke en creatieve kanten van deze buurten. Daarom wil UniversiteitmetdeBuurt burgerkennis in en van de buurt ontsluiten en verbinden met academische kennis.

In deze werkplaats hebben we geleerd dat gezondheid een sociaal fenomeen is en dat de publieke ruimte een belangrijk ingrediënt is voor gezondheid en veerkracht. Kwaliteit en variatie van publieke plekken – binnen en buiten – zijn belangrijk voor ontmoetingen, contact met bekenden en met vreemden, gevoel van veiligheid, mentale en fysieke beweging. Om publieke plekken te maken en te verbeteren, tekentafel ontwerpen en praktische ervaringen van gebruikers op elkaar worden afgestemd.

De UniversiteitmetdeBuurt is betrokken bij een breed scala aan bewonersinitiatieven: van een kaal en saai park een levendige en biodiverse ontmoetingsplek maken, een buurtcamping organiseren, zomer festivals in het park, etc. De universiteit organiseert sinds 2018 een maandelijks Filosofie Cafe in de buurt.

Bij deze activiteiten werken onderzoekers van de Universiteit Maastricht samen met buurtbewoners en met anderen zoals Match Huizen, het opbouwwerk in de buurt, de fysiotherapiepraktijk Flexville, de gemeente Maastricht en de Stichting SamenGroener Maastricht NoordWest.

De uitgangspunten van de Universiteitmetde buurt zijn:

Samenwerken en experimenteren. Door samen te werken brengen we vele verschillende soorten kennis over de buurt bij elkaar en stuiten we soms op verrassende inzichten.

Open en gastvrij. Maastricht NoordWest kent grote diversiteit. Rasechte Maastrichtenaren, geboren- en getogen Rotterdammers, studenten uit verschillende windstreken, mensen met een migratiegeschiedenis. Iedereen is welkom om bij te dragen.

Informeel en toegewijd. Persoonlijk, informeel contact en korte lijnen vinden we belangrijk. Het helpt om af te maken waar we aan begonnen waren, en om te doen wat we beloven.

Praktisch en filosofisch. Het verbeteren van de buurt vraagt om verbeelding, dromen en wilde ideeën, maar ook om tuinonderhoud, flyeren, vergaderen met de gemeente, en koffie maken.

Serieus en ontspannen. We nemen ons werk en onze doelen serieus, dat kost energie, maar het levert ook ontspanning op en goeie moed.

Zie: www.universiteitmetdebuurt.nl