Een dialogische benadering van vaccinatie
Een gevraagd advies voor het RIVM

Nederland heeft een hoge vaccinatiegraad, maar er zijn internationaal veel discussies over vaccineren. Hoe om te gaan met de toenemende aarzelingen bij vaccinatie? Als lid van de commissie Vaccinatiebereidheid schreef ik mee aan het RIVM-rapport “In gesprek over vaccineren” (2018). In het rapport wordt gepleit voor een meer dialogische benadering van vaccinatie.

“Onderzoek naar effecten van interventies om de vaccinatiebereidheid te vergroten, geeft geen eenduidig beeld, is disciplinair eenzijdig en doet geen recht aan de complexiteit van het vraagstuk.

Om de wijze waarop burgers omgaan met vaccinatie te kunnen begrijpen en een adequate strategie te kunnen ontwerpen om ook in de toekomst de vaccinatiegraad op peil te houden, is een perspectiefwisseling nodig. In plaats van een eenzijdige, aanbod-gestuurde benadering van de informatie is een interactieve benadering op basis van multidisciplinaire kennis onontbeerlijk. Daarbij komt dat de nadruk van die huidige informatie veelal gebaseerd is op biomedische kennis over vaccinatie en collectieve immuniteit.

Wij stellen een omdraaiing van het perspectief voor, waardoor men inzicht krijgt in de eigenheid, de idiosyncrasie van burgers en hun sociale omgeving en deze burgers ook direct betrekt bij het vaccinatieprogramma. Zo’n benadering is niet defensief maar proactief. “

Het rapport is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/01/in-gesprek-over-vaccineren