Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad?
Handreiking voor professionals en beleidsmakers

Vooruitlopend op ons nieuwe boek Gezonde Stad (2022) publiceren we nu al de Handreiking Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad.

Een gezonde omgeving is de sleutel voor een gezonde maatschappij. De voorbereiding van de Omgevingswet (2023) is in volle gang en na het voormalige Preventie akkoord wordt het preventiebeleid opnieuw in de steigers gezet. Maar hoe zorgen we dat ongelijkheid tijdens die processen niet groter wordt? Deze handreiking biedt professionals, beleidsmakers, bouwkundigen, participatiedeskundigen, stadsplanologen en anderen die werken op het snijvlak van gezonde omgeving en participatie handvatten voor inclusie in de praktijk.

Over hetzelfde onderwerp, Gezonde Stad, verschijnt later dit jaar een boek.

De Handreiking vindt u hier.