Aftrap Burgerberaad Maastricht
Op weg naar een veerkrachtige, gezonde omgeving

Maastricht is gestart met een Burgerberaad – 100 gelote burgers – over het maken van een veerkrachtige, gezonde omgeving, een omgeving die ongelijkheid in veerkracht kan verminderen.

Het was leuk om op basis van ons boek ‘Gezonde Stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte‘ een inhoudelijke aftrap te geven en te schetsen waar de beraadslagingen van deze burgers zoals over zullen kunnen gaan. Van publieke ontmoetingsplekken tot grote infrastructurele projecten, van bewegingsruimte tot vergunningen voor fastfoodketens, en van verduurzaming tot balans tussen buitenwijken en centrum. Hieronder deel ik graag de sheets van mijn presentatie.

Zeer benieuwd welke perspectieven het burgerberaad ontwikkelt!

Presentatie-Klasien-Horstman-Burgerberaad-2023