Dagboek van een buurtpark
Ervaringen van bewoners met de publieke ruimte

Hoe ervaren bewoners in een lage inkomensbuurt een park? Romy Roomans, master student aan de Universiteit Maastricht, heeft samen met bewoners een dagboek van het Viegenpark gemaakt, een buurtpark in Maastricht Noordwest. 

Het is een vorm van ‘’burgerwetenschap’’: actieve bewoners van de Stichting SamenGroener hebben meegeholpen om verhaler en tekeningen te verzamelen die iets vertellen over de manier waarop bewoners het park ervaren. Bewoners proberen dit buurtpark in Maastricht Noordwest te verbeteren: meer biodiversiteit en meer uitnodigend als ontmoetingsplek.

Dit buurtdagboek geeft steun en inspiratie voor deze initiatieven. Op de foto biedt Romy het Dagboek aan de voorzitter van SamenGroener aan.

Dagboek-van-het-Viegenpark.-Bewoners-over-de-kwaliteit-van-de-publiek-ruimte-in-Maastricht-Noordwest-december-2021