Gezonde Stad & Healthy Village
Terugkijken naar webinar NJC

Op 20 april verzorgde het NCJ, samen met een groep artsen Maatschappij en Gezondheid het webinar ‘De Gezonde Stad & de Healthy Village beweging’. Te gast was Klasien Horstman, hoogleraar filosofie van de gezondheidszorg en auteur van het boek de Gezonde Stad. Ook co-auteur Mare Knibbe was aanwezig.

Onderzoek laat zien dat de omgeving van grote invloed is op onze algehele gezondheid. De JGZ zet daarom, naast geïndiceerde en selectieve preventie, ook in op preventie in de leer- en leefomgeving. Artsen M+G hebben zich verenigd in ‘de healthy village beweging’ om de omgeving waar jeugdigen opgroeien zo gezond mogelijk te krijgen.

Divers gezelschap

Het webinar bracht mensen samen vanuit verschillende delen van het land, uit verschillende organisaties en vanuit verschillende rollen. Van Groningen tot aan Maastricht en een ruime vertegenwoordiging vanuit Bonaire. Van de universiteit tot aan de provincie en zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken was aanwezig.

Artsen M+G, jeugdverpleegkundigen, beleidsadviseurs en managers vanuit 17 JGZ-organisaties gingen met elkaar en de sprekers de dialoog aan over hoe we met elkaar zorg kunnen dragen voor een gezonde leer-en leefomgeving. En men schuwde ook de kritische vragen niet.

Doen we als JGZ de goede dingen? Hoe kunnen we werken voor en met kinderen zonder het kind- en burgerperspectief mee te nemen? En hoe zorgen we voor een nieuwe sociale riolering, zodat jeugdigen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten en zich verbonden voelen om tot een betrokken gemeenschap te komen?