Gezondheid met de werkvloer
Een training in en etnografisch-participatieve aanpak

Mensen brengen vaak veel tijd door op het werk. Pogingen om op het werk de gezondheid van mensen in lage inkomens posities te verbeteren werpen echter weinig vruchten af. Dat heeft onder andere te maken met de BRAVO aanpak: een focus op de risico’s van te weinig bewegen, roken, alcohol, slechte voedíng en te weinig ontspanning. Deze aanpak is top down, gebruikt een beperkt epidemiologisch concept van gezondheid, is gebnaeerd op kennis van experts en mobiliseert niet de kennis en ervaring van werknemers.

We hebben samen met sociale werk bedrijven en andere bedrijven een nieuwe etnografisch-participatieve aanpak ontwikkeld. Deze vertrekt vanuit een breed concept van gezondheid. Ze impliceert dat de werkplek en de ervaringen van werknemers intensief verkend worden: in plaats van vragenlijsten uit te sturen lopen HR managers mee op de werkvloer en voeren gesprekken. De kennis van werknemers over hun gezondheid en welbevinden op de werkplek wordt ontsloten. Op basis van de kennis en ervaringen van werknemers worden dan initiatieven ontwikkeld ten behoeve van hun gezondheid en welzijn.

Uit de ervaringen bij diverse bedrijven is gebleken dat deze aanpak werkt. Er wordt contact gemaakt met werknemers en er worden hele andere initiatieven genomen dan de klassieke BRAVO interventies.

We hebben trainingen ontwikkeld voor bedrijven (bijvoorbeeld voor HR managers) en kunnen maatwerk trainingen maken.

https://gezondheidmetdewerkvloer.nl/