Hoe Gezond is Nederland?
Symposium GGD GHOR

Op donderdag 16 november 2023 organiseert GGD GHOR Nederland samen met de GGD’en, het RIVM en het CBS het symposium ‘Hoe gezond is Nederland?’. De dag staat in het teken van de publieke gezondheid bij volwassenen en ouderen. Wat leren de lokale, regionale en landelijke cijfers ons? Hoe kijken experts, zoals Klasien Horstman (hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidzorg) en Tanja Jadnanansing (voorzitter stadsdeel Amsterdam Zuidoost), aan tegen de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar? En wat betekenen die ontwikkelingen voor de toekomst? Doen we bijvoorbeeld de goede dingen als het gaat om het benutten van gezondheidspotentieel?

In de middag zijn er interactieve sessies gericht op een verscheidenheid aan thema’s, zoals de leefomgeving, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. De sessies inspireren in de vertaalslag van kennis naar beleid. Natuurlijk staan we deze dag ook stil bij de invloed die de coronapandemie op onze gezondheid heeft gehad. En wat leert dat ons voor volgende crises?

Mijn bijdrage: Naar een sociale publieke gezondheid

Individualisering van de maatschappij heeft ook de publieke gezondheidszorg niet onberoerd gelaten: ‘individueel gedrag’ en ‘individuele keuze’ zijn vaak het aangrijpingspunt voor verandering. Inmiddels is ‘het sociale perspectief’ weer helemaal terug.

Er is meer nadruk op de gezonde omgeving, op instituties die hun werk moeten doen, en op sociale arrangementen dan lange tijd het geval was. En dat de publieke gezondheidszorg niet tegen, maar met burgers moet spreken, is inmiddels ook gemeengoed. Het sociale verkondigen is echter gemakkelijker dan het sociale doen.

Wat betekent een sociaal perspectief op publieke gezondheid en hoe geef je dat vorm? Deze sessie inspireert gemeenten en GGD’en om anders te kijken naar hun dagelijkse praktijk van gezondheidsbevordering en preventie van infectieziekten