‘Universiteit met de buurt’ in het ZON-netje
Preuvenemint 2022 Gezonde regio Zuid-Oost Nederland

Op vrijdag 26 augustus presenteerde Universiteitmetdebuurt zichzelf in de aula van de Maastrichtse universiteit op het 13e het Preuvenemint-event dat gewijd was aan het thema ‘Kennis en innovatie voor een gezonde regio Zuidoost-Nederland!’ 

In ‘Gezonde regio ZON’ werkt een groot aantal partners samen aan de Kennis- en innovatieagenda ZON 2030. Deze agenda geeft weer waar zij de komende jaren aan willen werken om betere zorg en betere gezondheid te bewerkstelligen.

Gezondheidsverschillen zijn groot en groeien. Veertig jaaronderzoek, beleid en gezondheidsinterenties om gezondheidsverschillen terug te dringen heeft dus niet opgeleverd wat we ervan verwachten.

Wetenschappelijk onderzoek is dus verweven met de processen die gezondheidsongelijkheid vergroten. Het is dus tijd voor reflectie op onze wetenschappelijke werk. Hoe kunnen we zorgen dat onze innovaties meer deel van van de oplossing dan van het probleem? De UniversiteitmetdeBuurt kiest een andere aanpak – niet topdown, maar kennis van bewoners van lage inkomensbuurten serieus nemen.