thinking

Ethiek en filosofie

Knibbe, M., & Horstman, Klasien. (2023). Pleidooi voor een publieke ethiek van gezondheidsbevordering. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 33, 60–64.
Wolters, A., de Wert, G., van Schayck, O. C. P., & Horstman, K. (2016). Lifestyle Vaccines and Public Health: Exploring Policy Options for a Vaccine to Stop Smoking. Public Health Ethics, 9, 183–197.
Geelen, E., Van Hoyweghen, I., & Horstman, K. (2015). Shaping the future and living in the present: Living a 'good' life with a familial heart disease. BioSocieties, 10, 70–83.
Schayck, Onno van, Horstman, K., Vuurman, E., de Wert, G., & Kotz, D. (2014). Nicotine vaccination-does it have a future?: Editorial. Addiction, 109, 1223–1225.
Wolters, A., de Wert, G., van Schayck, O. C. P., & Horstman, K. (2014). Vaccination against smoking: an annotated agenda for debate. A review of scientific journals, 2001-13: Nicotine vaccination: an agenda for debate. Addiction, 109, 1268–1273.
Akrong, L., Horstman, K., & Arhinful, D. K. (2014). Informed consent and clinical trial participation: perspectives from a Ghanaian community. In Engel. N., Hoyweghen, I. van, & Krumeich, A. (Eds.), Making Global Health Care Innovation Work. Standardization and localization. (pp. 17–39). Palgrave MacMillan.
Horstman, K. (2014). Goed leven met e-health. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A8516.
Jaspers, P., Houtepen, R., & Horstman, K. (2013). Ethical review: Standardizing procedures and local shaping of ethical review practices. Social Science & Medicine, 98, 311–318.
Geelen, E., Horstman, K., Marcelis, C. L., Doevendans, P. A., & Van Hoyweghen, I. (2012). Unravelling fears of genetic discrimination: an exploratory study of Dutch HCM families in an era of genetic non-discrimination acts. European Journal of Human Genetics, 20, 1018–1023.
Geelen, E., Van Hoyweghen, I., Doevendans, P. A., Marcelis, C. L. M., & Horstman, K. (2011). Constructing "best interests": Genetic testing of children in families with hypertrophic cardiomyopathy. American Journal of Medical Genetics Part A, 155, 1930–1938.
Geelen, E., Van Hoyweghen, I., & Horstman, K. (2011). Making genetics not so important: Family work in dealing with familial hypertrophic cardiomyopathy. Social Science & Medicine, 72, 1752–1759.
Horstman, K., & Finkler, K. (2011). Genetics, health care, family and kinship in a global perspective: Situated processes of co-construction. Social Science & Medicine, 72, 1739–1742.
Horstman, Klasien. (2011). Geboorte en zwangerschap als morele ervaring. Tijdschrift voor Verloskundigen, 36(7), 19.
Horstman, K. (2011). De moraal van vitaal en bevlogen. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 19(1), 24–27.
Aarden, E., Van Hoyweghen, I., Vos, R., & Horstman, K. (2009). Providing preimplantation genetic diagnosis in the United Kingdom, The Netherlands and Germany: a comparative in-depth analysis of health-care access. Human Reproduction, 24, 1542–1547.
Penders, B., Vos, R., & Horstman, K. (2009). A question of style: method, integrity and the meaning of proper science. Endeavour, 33, 93–98.
Horstman, K., & Houtepen, Rob. (2008). Vertrouwen, sturen of leren. Een pragmatisch filosofisch perspectief op ‘goed professioneel werk.’ In Wolde, H. ten & Zomer, Y (Eds.), Goed Werk (pp. 110–129). Universiteit voor Humanistiek.
Horstman, K. (2008). Moet alles wat kan? In T. Wiersma (Ed.), Bijblijven. Preconceptionele advisering, diagnostiek en neonatale screening (pp. 64–72).
Horstman, K. (2008). Lifestyle, genes and cholesterol: new struggles about responsibility and solidarity. In G. de Vries, Gerard de & Horstman, Klasien (Eds.), Genetics from laboratory to society. Societal learning as an alternative to regulation (pp. 64–89). Springer.
Derksen, M.-H. G., & Horstman, K. (2008). Engineering flesh: towards an ethics of lived integrity. Medicine, Health Care and Philosophy, 11, 269–283.
Horstman, K., & Smand, C. (2008). Detecting familial hypercholesterolaemia: escaping the family history? In Vries, Gerard de & Horstman, Klasien (Eds.), Genetics from Laboratory to Society. Societal learning as an alterantive to regulation (pp. 90–117). Springer.
Horstman, Klasien. (2006). From laboratory to practice. Learning about normative issues in regenerative medicine. In Doorn, M. (Ed.), Converging technologies. (pp. 134–155). The Hague: STT Netherlands Study Centre for Technology Trends.
Horstman, K. (2005). From Laboratory to Practice: Learning about normative issues. Converging Technologies. The Hague: STT, 134–155.
Horstman, K., & Houtepen, R. (2005). Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart-en vaatziekten. Het Spinhuis.
Horstman, K., & van Rens-Leenaarts, E. (2002). Beyond the boundary between science and values: Re-evaluating the moral dimension of the nurse’s role in cot death prevention. Nursing Ethics, 9, 137–154.
Horstman, Klasien. (2000). Preventie na 2000: tussen wetenschap en het goede leven. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, (2), 45–502.
Geelen, E., Horstman, K., & A.M.Drenthe-Schonk. (1999). Vruchtwaterpunctie: van het besluit tot na de uitslag. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, 112, 32–44.
Horstman, K., De Vries, G. H., & Haveman, O. (1999). Gezondheidspolitiek in een risicocultuur: burgerschap in het tijdperk van de voorspellende geneeskunde. Den HaagRathenau Instituut.
E. van Rens-Leenaarts, K.Horstman, & C.Thijs. (1999). Implementatie van preventieve richtlijnen voor wiegendood in the zuigelingenzorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 77(6), 337–340.
Vries, G. de, Horstman, K., & Haveman. (1997). Politiek van preventie. Normatieve aspecten van voorspellende geneeskunde. Werkdocument 58. (p. 88) [Onderzoek in opdracht van het Rathenau Instituut]. Den Haag.
Horstman, Klasien. (1995). Het geheim van de dokter (1880-1920). Ingrediënten voor een historisch-sociologische analyse van het medisch beroepsgeheim. Medische Antropologie, 27–39.
Horstman, K., & Vries, G. de. (1989). Experimenten met mensen. De constitutie van een medisch-wetenschappelijke praktijk en een ethisch probleem (Nederland, 1870-1915). Kennis en Methode. Tijdschrift voor Empirische Filosofie, 62–83.
Horstman, Klasien. (1988). Victoria Welby, a moralistic pragmatist. In Heijerman, Eric & Schmitz, H. Walter (Eds.), Significs, Mathematics and Semiotics. The Signific Movement in the Netherlands. (pp. 79–88). Munster: Nodus Publikationen.