thinking

Genderstudies

Horstman, K., & Marli Huijer (Eds.). (2013). Gender & genes. Amsterdam: Verloren Publ.
Geelen, E., Schipper, D., Krumeich, A., & Horstman, K. (2004). Opgelucht, maar ook aangedaan. Ervaringen van vrouwen met risicoschattende testen in de zwangerschap. [Onderzoek voor ZONMW.]. Maastricht: University Maastricht.
Bijsterveld, K., Horstman, K., & Mesman, J. (2000). "Crying Whenever Monday Comes": Older Unmarried Women in the Netherlands and the Game of Comparison, 1955-1980. Journal of Family History, 25, 221–234.
Horstman, K. (1995). Het (vrouwelijk) lichaam en het beeld. In Vrouwenstudies in de jaren negentig. Een kennismaking vanuit verschillende disciplines (pp. 109–134). Bussum: Coutinho.
Horstman, K., & Dullens, R. (1995). Vrouwen en de verovering van het publieke domein. De toekomst van vrouwenorganisaties in Limburg (p. 88) [Rapport voor de Wetenschapswinkel Universiteit Limburg]. Maastricht.
K.Bijsterveld, K.Horstman, & J.Mesman. (1992). De versplintering van een categorie; De pensioengerechtigde leeftijd van ongehuwde vrouwen en het rechtskarakter van de verzorgingstaat. Beleid en Maatschappij, 16–30.
Weijts, W., & Horstman, K. (1990). Integratie van vrouwenhulpverlening in de huisartsgeneeskunde. Een stand van zaken. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 11, 175=183.
Horstman, Lenning, A. van, Tonkens, E., Verhaar, O., & Weijts, W. (Eds.). (1990). Vrouwenkwalen? Feministische perspectieven op ziekte en gezondheid. Themanummer. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 11, 115–184.
Horstman, Klasien. (1990). ‘Kortom …. Men was zeer betrokken’. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 11, 80–81.
Horstman, Klasien. (1990). Biologische constructies en sociale feiten. Obstakels in het onderzoek naar gezond­heidsproblemen van vrouwen. Kennis en Methode. Tijdschrift voor Empirische Filosofie, 84–103.
Horstman, Klasien. (1989). Wetenschap en levensritme. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 10, 325–327.