thinking

Rapporten

Horstman, K., Hackert, V, Philippsen, D., Kamenshchikova, A., Dieminger, L., Zanden, van der, B., and Hoebe, C. (2021). De ontwikkeling van COVID-19 in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en België. EU Prevent, GGD Zuid Limburg, Gesundheitsamt Düren, Maastricht University.
Knibbe, M., and Horstman, K. (2019). Woonpijn. Bronnen en drempels voor veerkracht van kwetsbare mensen in de stad Maastricht. [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. University Maastricht.
Horstman, K., Essen, B. van, Schmitz, and Gort, W. (2019). Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu? Een uitgave van Synthese, Universiteit Maastricht en de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Onderzoek op verzoek van de Provincie Limburg. https://klasienhorstman.nl/joahegla/2022/07/Magazine-Uw-initiatief-past-niet-in-ons-kader-En-wat-doen-we-nu-def-aug-2019.pdf
Seydel, Erwin, Horstman, Klasien, Bouman, Martine, Rijnja, Guido, and Pol, Bert. (2018). In gesprek over vaccineren. (pp. 1–35) [Rapport over vaccinatie bereidheid door externe advies commissie RIVM].
Knibbe, M., and Horstman, K. (2018). Zoeken naar de inclusieve stad: Participatiemaatschappij in Actie [Rapport in opdracht van de Gemeente Maastricht].
Cratsborn, S., Knibbe, M., and Horstman, K. (2014). Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties. Een etnografisch onderzoek naar veiligheidsbeleving in de wijk [Onderzoek in opdracht van de Gemeente Maastricht]. University Maastricht.
Aarden, E., Bartolomee, Y., Meershoek, A., Van Hoyweghen, I., and Horstman, K. (2011). De prijs van heupen en knieën. Vermarkting van behandelingen in de gezondheidszorg (No. Webpublicatie 52). WRR.
Geelen, E., Schipper, D., Krumeich, A., and Horstman, K. (2004). Opgelucht, maar ook aangedaan. Ervaringen van vrouwen met risicoschattende testen in de zwangerschap. [Onderzoek voor ZONMW.]. University Maastricht.
Meershoek, A., Plass, S., Horstman, K., and Vos, R. (1999). Zicht op reintegratie. Een onderzoek naar uitvoering van de poortwachtersfunktie (p. 152) [Onderzoek in opdracht van het CTSV]. University Maastricht.
Vries, G. de, Horstman, K., and Haveman. (1997). Politiek van preventie. Normatieve aspecten van voorspellende geneeskunde. Werkdocument 58. (p. 88) [Onderzoek in opdracht van het Rathenau Instituut].
Horstman, K., Berg, M., Heusden, M. van, and Plass, S. (1997). Standaarden en het rechtskarakter van de sociale verzekeringen. Een onderzoek naar de werking van standaarden in de verzekeringsge­neeskundige gevalsbehandeling in het kader van de WAO. (p. 124) [Onderzoek in opdracht van het LISV]. University Maastricht.
Horstman, K., and Dullens, R. (1995). Vrouwen en de verovering van het publieke domein. De toekomst van vrouwenorganisaties in Limburg (p. 88) [Rapport voor de Wetenschapswinkel Universiteit Limburg].