Drukte bij Stadsontwikkeling

Het is druk in de Stadsontwikkeling: veel beleidsdoelen, veel collega’s en o ja de inwoners…. 

Lezing voor afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente den Bosch.