Wat burgers weten: epistemic (in)justice in de publieke gezondheidszorg
Symposium Actuele ontwikkelingen in de medische ethiek


Op 6 oktober houd ik een lezing op dit symposium van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE), de Universiteit Leiden en de medische afdeling van het Thijmgenootschap

De Nederlandse publieke gezondheidszorg is sterk verbonden met een data-gedreven, kwantitatieve kennisinfrastructuur. Dit drukt een groot stempel op de definitie van problemen en oplossingen. De moraal van deze kennis-infrastructuren wordt over het hoofd gezien. Overgewicht staat al decennia hoog op de agenda en al jaren wordt getracht door effectief bewezen interventies bij groepen met een ‘lage sociaal economische status’ dit probleem op te lossen. Dat roept de vraag op hoe de publieke gezondheid zich verhoudt tot de maatschappij.

Hoe worden burgers als kennisproducenten erkend en gemobiliseerd in de constructie van problemen en oplossingen? Hoe kunnen we het landschap van de publieke gezondheidszorg duiden in termen van ‘epistemic (in)justice’? En hoe kan het kennis politieke landschap meer rechtvaardig worden?