Van autonomie en zelfredzaamheid terug naar het sociale: gemakkelijker gezegd dan gedaan
Jaarcongres Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON

Toekomstmuziek! Dat is het thema waaronder het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland jou van harte uitnodigt voor het inspirerende jaarcongres over de toekomst van de ethiekondersteuning. In een tintelend programma buigt heel ethiekminnend Nederland zich met volle overtuiging over de vraag welke taak de ethiekondersteuning heeft met het toenemende beroep op zelfredzaamheid en participatie in alle facetten van onze samenleving.

Zijn er grenzen aan participatie, aan zelfredzaamheid? Wat is de betekenis van begrippen als autonomie, macht, expertise en afhankelijkheid? Hoe moeten we omgaan wanneer we het echt niet met elkaar eens zijn over grote maatschappelijke onderwerpen? Wat zijn de rollen van de overheid, het beleid en van de mensen op de vloer? Grote vragen! Samen met even gerenommeerde als gedreven sprekers en workshophouders gaan we kijken naar deze onderwerpen en hoe de ethiekondersteuning zich hiertoe verhoudt. We doen dat vanuit drie verschillende domeinen: politiek, bestuur en ambacht.

We zijn verguld met de komst van prof. dr. Klasien Horstman die onze zoektocht zal inleiden in een ochtendlezing getiteld “Van autonomie en zelfredzaamheid terug naar het sociale. Gemakkelijker gezegd dan gedaan”. Middels interactie met alle bezoekers komt het gesprek ongetwijfeld stevig op gang, waarnaar we ons verdiepen middels een keur aan workshops. In iedere workshop komt een aspect van het thema Toekomstmuziek voorbij – in de vorm van een kennis- of een vaardigheidsworkshop. Natuurlijk brengen we de vrucht van al onze opgedane kennis samen aan het eind van de dag, zodat iedereen van de oogst uit de afzonderlijke workshops kan meegenieten. De vraag ‘wat is nu de taak van de ethiek en de ethiekondersteuning hierin?’ staat in de afronding centraal. Bereid u voor op een dag vol nieuwe perspectieven, prachtige muziek, toekomstige vragen en een glimp van wat ons in de toekomst te wachten staat! 

Beleidsmakers, managers, bestuurders, leden commissie ethiek, gespreksleiders moreel beraad, zorgverleners, onderwijzers, academici en alle andere geïnteresseerden in ethiek in het publieke domein: weet je heel welkom! Met het oog op de verwachte toeloop: de ervaring leert dat het NEON-congres snel uitverkocht is.