De Gezonde Stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte
Uitgeverij De Graaff, Utrecht

De Gezonde Stad is in opmars. Steeds meer politici, beleidsmakers en professionals zien het als een route naar verkleining van gezondheidsverschillen tussen mensen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk? Hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt? 

In dit nieuwe boek analyseren de auteurs de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover de gangbare nadruk op kwantitatieve onderzoeken en meetbaarheid stellen zij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen.

Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de Gezonde Stad zijn bewoners? Een verrassend perspectief.

Verschijnt in de loop van 2022