Samenwerking met universiteiten uit Rusland en Oekraïne
Een Erasmus+ project Bridging Innovations, Health and Societies 2015-2018

Van 2015 tot 2018 heb ik een consortium geleid van universiteiten uit Bulgarije, Polen, Rusland en Oekraïne. We werkten samen in ERASMUS+ project onder de titel: Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (BIHSENA).

Het project beoogde innovatieve, interdispclinaire onderwijsmogelijkheden te ontwikkelen op het gebied van gezondheid, innovatie en maatschappij in Rusland en Ukraine. Het beoogde de kloof te overbruggen tussen  (bio)medische en sociale wetenschappers, academici en andere betrokkenen uit deze twee landen en tussen lokale gemeenschappen en internationale netwerken.

Er waren zeven universiteiten betrokken in dit project: Maastricht University (the Netherlands); Siberian State Medical University (Russia); National University of “Kyiv-Mohyla Academy” and Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University (Ukraine); Plovdiv University Paisii Hilendarski (Bulgaria), and Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Poland). Het Policy Analysis and Studies of Technologies Centre (PAST-Centre) was een geassocieerde partner.

Het project werd met € 865.000 gefinancierd door Erasmus +, het nieuwe programma van de Europese Unie voor educatie, jeugd en sport.

Het bijzondere karakter van de samenwerking tussen deze landen is beschreven in Seeds of Success in Dutch-Russian collaboration: The case of higher education capacity building project by Olga Ustyuzhantseva, Olga Zvonareva, Klasien Horstman, Evgenyia Popova. Dit hoofdstuk verscheen in het boek book Building Higher Education Cooperation with the EU: Challenges and Opportunities from Four Continents. Het verscheen in 2020 onder redactie van Balbachevsky, E., Cai, Y., Eggins, H., & Shenderova, S.  bij Brill in Leiden/Nederland (p. 163-180). DOI:   https://doi.org/10.1163/9789004445420