Etnografie van een nieuwe aanpak voor ‘onbegrepen gedrag’
Gemeenten Noord Limburg, 2023-2025

Veel gemeenten worstelen met incidenten rond ‘onbegrepen gedrag’. Dan gaat het bijvoorbeeld om bewoners die gedesoriënteerd op straat lopen, in zichzelf praten, niet goed voor zich zelf kunnen zorgen, etc.. Dit kan het gevolg zijn van dementie, drugs- of alcoholgebruik, psychiatrische problemen, levensproblemen zoals dakloosheid en schulden, of een combinatie ervan. 

Bij de zorg voor mensen in deze situatie zijn veel instellingen betrokken, maar de samenwerking loopt niet altijd optimaal. De complexiteit van het zorgstelsel draagt niet zelden bij aan stress en aan vergroting van problemen.  Gemeenten in Noord Limburg gaan, met een subsidie van ZONMW, samen aan de slag met het verminderen van stress bij mensen die worstelen met ‘onbegrepen gedrag’. Daartoe ontwikkelen ze een domein-overstijgende aanpak. In die aanpak spelen ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers een grote rol. Zij begrijpen vaak goed wat er aan de hand is en zorgen ervoor dat een aanpak niet extra-beschadigend of stigmatiserend werkt.

Wij doen etnografisch onderzoek – intensieve observaties en interviews – om deze aanpak van nabij te kunnen volgen. We onderzoeken de constructie van ‘onbegrepen gedrag’ en de alledaagse institutionele omgang er mee. De bevindingen worden regelmatig met betrokkenen gedeeld om een gezamenlijk leerproces te ondersteunen.