NWO-aanvraag ‘Ongezonde mensen maken’ gehonoreerd
Over de wetenschappelijke machinerie van sociaaleconomische ongelijkheid

De aanvraag die ik samen met Bart Penders had ingediend is gehonoreerd, Ilse Dijkstra kan aan de slag met haar promotie-onderzoek!

“Socio-economische gezondheidsongelijkheid is een hardnekkig probleem. Om dat op te lossen wordt vaak verwezen naar wetenschappelijk onderzoek. De vraag hoe onderzoeks-infrastructuren bij hebben gedragen aan morele classificaties van ‘lage’ en ’hoge’ sociaaleconomische status en van ‘ongezonde’ en ’gezonde’ leefstijl en aan gezondheidsongelijkheid, is nog amper bestudeerd. Wij analyseren hoe in Nederland naoorlogse wetenschappelijke infrastructuren –samen met beleidsinfrastructuren en professioneel werk – ‘ongezonde mensen met een lage sociaaleconomische status’ hebben gemaakt. We onderzoeken ook hoe deze groep deze classificatie heeft ervaren en heeft betwist.”

Lees meer op de NWO-website: https://www.nwo.nl/nieuws/financiering-voor-16-nieuwe-promovendi-in-de-geesteswetenschappen