• Van sturen naar leren

  Met de auteurs van Worstelen met gezond leven hebben we vooral gesproken over de vraag: hoe moet het dan wel in de gezondheidsbevordering? Want als je op indringende wijze laat zien hoe het niet moet, hoe de bestaande praktijk vanuit het heersende paradigma niet werkt, dan krijg je al snel het verzoek en misschien ook het verwijt dat je met een alternatief moet komen. Dat alternatief hebben Klasien Horstman en Rob Houtepen ook, maar voordat we het daarover hebben, willen we weten hoe hun boek is ontvangen. 

  [In: Een nuchtere kijk op gezond gedrag.Vier thema’s voor gezondheidsbevordering, Sjoerd Kooiker (SCP) & Koos van der Velden (RU Nijmegen), Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2007]

 • Comazuiper zelf rekening laten betalen (LD)

  door Will Gerritsen, Limburgs Dagblad Dagblad De Limburger

  2015-08-12 09h22 22

 • Kanttekeningen bij de moraal van ‘meer bewegen’

  Bewegen is in de mode. Dertig minuten bewegen per dag voor iedereen, beweegkriebels voor kinderen, de beweegkuur voor risicopatiënten, een beweegmaatje voor eenzame zielen, bewegen loont voor de verzekeraars, de beweegmeter voor het zelfmanagement, lunch-bewegen voor de werkplek, en gezellig bewegen voor de niet zo gemotiveerden. Het is als Haarlemmerolie: meer bewegen is goed voor de preventie van vrijwel alles, van diabetes tot hart- en vaatziekten, en van osteoporose tot depressie. 

  Gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap (2011), 54(2), 103-105
  http://www.henw.org/archief/volledig/id4478-kanttekeningen-bij-de-moraal-van-meer-bewegen.html

 • Liefde voor leven in het wild - gastblog Alles is Gezondheid, 2 sept 2014

  aig"Wat ik dacht van ‘nuchter omgaan met gezondheid’, zo was de vraag in een debat in Utrecht in het kader van Alles is Gezondheid…. Over het antwoord hoefde ik niet lang na te denken.

  Alles mag gezondheid zijn, maar voor alles gaat gezondheid over mensen van vlees en bloed, die ergens zijn opgegroeid, smaak, gewoonten, affiniteiten en capaciteiten hebben ontwikkeld, en er het beste van proberen te maken. Met andere woorden, nuchter of verstandig betekent voor mij dat het leven voor de leer gaat.

  In gezondheidsland kom ik veel mensen tegen die dat anders zien. Zij vinden dat een nuchtere omgang met gezondheid impliceert dat wetenschappelijke kennis over voeding, bewegen en alcohol - modellen, theorieën en feiten vertaald in standaarden, hapklare adviezen en logo’s - richting moet geven aan het dagelijks leven. Zij presenteren de taal van het laboratorium als nuchter en ze vinden dat leven in het wild door die taal getemd moet worden. Calorietabellen moeten smaak en verlangens disciplineren. Zo bezien levert een nuchtere omgang met gezondheid vooral een verschraald leven op. En daarbij wordt steeds maar over het hoofd gezien dat de tabellen en standaarden bij voortduring veranderen, want dat is inherent aan goed laboratoriumwerk.

  Een pleidooi voor ‘een nuchtere omgang’ met gezondheid is echter om ook andere redenen venijnig."  Lees het vervolg op allesisgezondheid.nl

 • Mobiliseer de dikkerds, de rokers en de drinkers

  De Volkskrant, 10/07/2010  |  De publieke gezondheidszorg is het domein van de professionals geworden. Zij pretenderen te weten wat goed en slecht is voor de mens....
   
  De publieke gezondheidszorg luidt de noodklok. Hoewel ze op veel historische successen kan bogen – bestrijding van epidemieën, bescherming tegen gevaarlijke stoffen en hygiëne – en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de toename van de levensverwachting, verkeert ze nu in crisis. De ambities van de publieke gezondheidzorg zijn verschoven van ziektepreventie naar gezondheidsbevordering. Maar hoewel burgers gezondheid erg belangrijk vinden, nemen ze de gezondheidsadviezen van de experts over een gezonde leefstijl maar matig ter harte.
 • Ongezond leven is geen eigen schuld, dikke bult

  [Trouw, 04 09 2007] Een ongezonde leefstijl is vaak geen eigen keuze. Reken mensen er niet zo snel op af.

  We weten steeds meer over genetica, en over genetische aanleg voor bepaalden ziekten. Terecht is er onlangs weer gewaarschuwd voor de schaduwzijde van die toenemende kennis. Een burgerpanel, onder leiding van Felix Rottenberg, wees in een rapport op het gevaar van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verhoogde kans op een erfelijke ziekte. Mensen met de ziekte van Huntingon, bijvoorbeeld, kunnen zich laten testen, maar daardoor ook in moeilijkheden komen bij het sluiten van een levensverzekering.
 • Ongezonde onderklasse: betrekken bij beleid of de zweep erover?

  [NRC Steven de Jong] De helft van de ziekten in Nederland is vermijdbaar. En daarom moeten de mensen die weigeren te stoppen met roken, drinken en op de bank hangen maar eens flink aangepakt worden.

  Dat is de strekking van de oproep die de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) doet aan de politiek.
 • Patat, shoarma en zuurvlees - de snackbar en de sociale infrastructuur van de stad.

  De eerste tien jaar van mijn leven, we spreken over de jaren zestig, heb ik doorgebracht in een huis, waarvan het voorste gedeelte ingericht was als automatiek. Naast de drie automaten met kroketten, gehaktballen, bamiballen en nasischijven bevond zich een klein luikje. Als de bel ging, opende mijn vader het luikje om een bestelling voor patat, braadworst of ijs op te nemen. De menulijst liet zien hoe we ons verhielden tot de rest van de wereld. Bamiballen, nasiballen, braadworst: de horizon beperkte zich tot de voormalige koloniën en onze naaste oosterburen.
  [Uit:  2013, Bestemming gewijzigd, Moderniteit en stedelijke transformaties, Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk, Hans Harbers en Pauline Terreehorst (red.)]
 • Wat is die onderklasse dom!

  onderklassedom
  nrc
   13-04-2010  Steeds maar weer diezelfde boodschap aan diezelfde hardhorenden: eet beter en beweeg meer. Maar waarom zijn die mensen zo doof, vragen Klasien Horstman en Rob Houtepen zich af.
   
  Voorzitter Klazinga van de Nederlandse Public Health Federatie waarschuwt dat we afzakken „naar de Europese middenmoot” als het gaat om onze gezondheid. Onlangs trokken ook de Inspectie en het RIVM aan de bel om duidelijk te maken dat het huidige beleid veel te vrijblijvend is en dat het hoog tijd is om „harde maatregelen te nemen”.
   
  Kennelijk is Nederland verwikkeld in een race met andere landen om de score op gezondheidsindicatoren te maximaliseren. Hoewel gemeentes en verzekeraars worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen, wordt tegelijkertijd de leefstijl van individuen als aangrijpingspunt voor verandering voorgesteld en is dwang geen vies woord meer.