1999Rathenau
2004Genetica-front
2008GeneticsFromLab2Soc
2012GovernanceHealthcareInn
dikkekinderen2
2002NooitMeerZek
2004FactorXX
2005WorstelenmetGezondLeven
2001public-bodies-private-lives

Gezondheidspolitiek in een risicocultuur
Hoe moeten we omgaan met voorspellende genetische testen?

Burgerschap in het tijdperk van voorspellende geneeskunde.

De studie Gezondheidspolitiek in een risicocultuur is geschreven in het kader van het project ‘voorspellende geneeskunde’. De mogelijke rol van voorspellende geneeskunde is het meest in het oog springend rond nieuwe biomedische technologieën en ontdekkingen, met name in de genetica. Het HUGO-project om het menselijk genoom in kaart te brengen is een van de bekendste voorbeelden waaruit nieuwe mogelijkheden tot voorspellende geneeskunde voortkomen. De verwachting is dat dit onderzoek zeker op langere termijn leidt tot nieuwe toepassingen voor preventie en therapie van tal van aandoeningen.

Ook buiten het gebied van de genetica heeft de gezondheidszorg zich zodanig ontwikkeld dat naast klachtgebonden geneeskunde ook activiteiten plaatsvinden die niet aan actuele ziekekteverschijnselen gerelateerd zijn, maar aan gezondheidsrisico’s en mogelijke toekomstige klachten.

K.Horstman, G. de Vries, O.Haveman

Den Haag: Rathenau Instituut, Studie 38, 1999

ISBN 90 346 3767 0