2005WorstelenmetGezondLeven
2004Genetica-front
2008GeneticsFromLab2Soc
2012GovernanceHealthcareInn
dikkekinderen2
2002NooitMeerZek
1999Rathenau
2004FactorXX
2001public-bodies-private-lives

Worstelen met gezond leven
Een etnografische studie van eten, bewegen, roken in het alledaagse leven (ZONMw)

Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van hart- en vaatziekten
Klasien Horstman, Rob Houtepen
Amsterdam: Het Spinhuis, 2005

ISBN10 9055892548
ISBN13 9789055892549

Overal in het land zijn er preventieprojecten ter voorkoming van hart- en vaatziekten, zo ook rond Maastricht waar al vanaf juni 1998 het project Hartslag Limburg wordt uitgevoerd. In dit project wordt de boodschap via meerdere strategieën overgebracht.

Dit impliceert ook dat er velerlei mensen samenwerken om de leefstijl van de plaatselijke bevolking te verbeteren: huisartsen, cardiologen, de GGD, actieve vrijwilligers welzijnwerkers, de betreffende gemeente en een nieuwe functionaris: de gezondheidsadviseur.

In deze studie wordt nagegaan of de doelen zijn bereikt, maar hoe de relatie tussen een gezonde leefstijl en het risico van hart- en vaatziekten werd verkondigd en hoe betrokkenen daarop reageerden. Hierbij wordt ruim baan gegeven aan de persoonlijke ervaringen.

In zijn laatste hoofdstuk wordt nagegaan hoe de preventieve zorg op de lokale politieke agenda kwam en daar om de politieke prioriteit moest concurreren met de spreekwoordelijke lantaarnpalen. De verhalen geven een indringend beeld van de dagelijkse praktijk, een beeld dat in veel literatuur over preventie node gemist wordt.

 

De auteurs ‘ … hebben laten zien dat de worsteling van gewone burgers over andere zaken gaat dan het rijtje gedragingen met een gezondheidsrisico dat gezondheidsonderzoekers en beleidsmakers hanteren. … ’’

De makers van leefstijl campagnes praten … over ‘’moeilijk bereikbare groepen’’ waarvan ze de naar hun mening negatieve leefstijlkenmerken denken te kennen. Op basis daarvan formuleren ze een leefstijladvies aan die groepen zonder met die groepen in dialoog te gaan. Ook de preventieve gezondheidszorg is een middle class aangelegenheid…’

In Willem de Regt, De essentie van preventie. Van Gorcum, 2009