2004Genetica-front
2008GeneticsFromLab2Soc
2012GovernanceHealthcareInn
dikkekinderen2
2002NooitMeerZek
1999Rathenau
2004FactorXX
2005WorstelenmetGezondLeven
2001public-bodies-private-lives

Gezonde stad
Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt? Dit boek introduceert een verrassend perspectief op de Gezonde Stad.

De auteurs analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover kwantitatieve indicatoren voor een gezonde stad stellen zij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen. Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de stad op ontmoeting, uitsluiting en veerkracht?

Klasien Horstman & Mare Knibbe
ISBN 978-94-93127-21-0
204 pag. / € 25,50

Verschijningsdatum 7 oktober 2022

Inhoudsopgave

1. Denken over Gezonde Steden

 • Van individueel gedrag naar Gezonde Steden
 • Sociale ongelijkheid en diplomademocratie
 • Gezondheidsverschillen en ‘de onbereikbare lage SES’
 • Stad-maken door planning of improvisatie?
 • Welke kennis over de Gezonde Stad telt?
 • De waarde van etnografie

2. Stress en herstel in lage-inkomensbuurten

 • Van psychiatrische categorieën naar verhalen van lijden
 • Bianca in de buurt: een narratieve benadering
 • Enscenering van Fabiënne en Harie
 • Idiomen van pijn
 • Veerkracht in de buurt
 • Onbereikbare instituties
 • Slot

3. Veilige havens in onveilige buurten

 • Van ‘gebroken ramen’ naar publieke ontmoetingsplekken
 • Een groene en een stenige buurt
 • Versterkte woningen en gezellige stoepen
 • Vervreemding en familiariteit in de straat
 • Hoge hekken en ambivalente gebouwen
 • Professionals in spagaat
 • Slot

4. Woonpijn in een chique stad

 • Verschuivingen in huizenmarkt en zorglandschap
 • De betekenis van ‘goed wonen’
 • Wel een dak boven het hoofd, maar geen rust
 • Zwerven, verdwalen en overleven
 • Betrokken professionals en een gastvrije stad
 • Slot

5. Geografie van een zorgzame stad

 • Ruimte, kennis en macht
 • De micropolitiek van micropublieke plekken
 • ‘Het voorliggend veld’
 • Organisatie van inclusie en integratie
 • De werking van woorden
 • De impact van financiële arrangementen
 • Slot

6. Van asociaal groen naar een levendig park

 • Een therapeutisch landschap
 • Gras doet niets
 • Dansen in het park
 • Plaatsmaken tijdens een pandemie
 • Zichtlijnen of beschutting
 • Hoe vloeibaar is de publieke ruimte?
 • Slot

7. Een gezonde omgeving als democratieprobleem

 • Publieke verantwoording als democratische praktijk
 • Verwetenschappelijking van vertrouwen
 • Sociale plekken versus individuele indicaties
 • Zorgzaam wonen zonder professionele protocollen
 • Openbare kunst , geld en vergunningen
 • Slot

8. Werken aan een Gezonde Stad

 • Gezonde Stad als assemblagewerk
 • Lokale kennis in de stedelijke democratie
 • Een publieke ethiek van Gezonde Steden
 • Gezondheid publiek maken